Design

Faget design er ikke et skriftligt, men et visuelt fag. Dvs der er ingen skriftlig eksamen og ingen skriftlige afleveringer.

Du kommer dog til at arbejde med forskellige former for skriftlighed i forbindelse med afslutning på projekter og som forberedelse til fremlæggelse både i den daglige undervisning og til eksamen.


Opgave- og eksamensgenrer

Faget er bygget op omkring tre designkategorier: Kommunikationsdesign, produktdesign og design af fysiske omgivelser/arkitektur. Du kommer til at arbejde med både større og mindre projekter i hver af de tre kategorier.

Projektet afsluttes typisk med en fremlæggelse med udgangspunkt i et powerpoint, hvor du viser billeder af dit projekt,- samt de teoretiske og praktiske overvejelser du har haft i processen. Hvis du har arbejdet i en gruppe, skal du skriftligt udfærdige en individuel dokumentation til din portfolio.
 

Under skrivehandlinger kan du læse mere om hvad du skal tage hensyn til, når du forbereder fremlæggelse i design.