SRP i dansk

DANSK i SRP

Dansk kan indgå på to måder i SRP.


Emnet er danskfagligt.

Her er det f.eks. oplagt at arbejde sammen med et andet fag, som dansk har stof til fælles med. Det kan bl.a. være engelsk, samfundsfag, italiensk, spansk.
Her kan emnet f.eks. være:

 • Litteraturhistorie
 • Forfatterskaber
 • Genrer (fx femikrimi, ungdomsroman, fantasy)
 • Nyhedsformidling og nyhedskriterier
 • Talegenrer
 • Dokumentarudsendelser
 • Kortfilm
 • Sociale medier og platforme


Måden, der arbejdes med emnet på, er danskfagligt.

Emnet kan være langt fra det danskfaglige, men formidlingen af stoffet er emnet for opgaven.
Her kan man med dansk f.eks. arbejde med:

 • Kommunikationsanalyse
 • Retorisk analyse
 • Argumentationsanalyse
 • Stilistisk analyse
 • Medieanalyse


Links