Reflektere

At reflektere

At skrive reflekterende vil sige, at man undersøger og overvejer en sag, en problemstilling eller et tema ved at sætte ord på sin  undren. Man bruger sine undersøgelser og overvejelser til at give et nuanceret blik på emnet og til at gøre sin læser klogere på emnet, til at forstå det bedre. En reflekterende fremstilling vil ofte have en spørgende, filosoferende og undrende holdning, og den vil være præget af en personlig tilgang til virkeligheden. Ofte vil skriftlige refleksioner tage udgangspunkt i konkrete iagttagelser eller eksempler fra hverdagen og derfra begive sig over i mere overordnede og abstrakte overvejelser. Ved at skrive reflekterende kan man få hold på sine tanker og blive klogere på det, man formulerer sig om.

Eksempler på teksttyper, der benytter sig af reflekterende skrivning, er fx blogs, essays og dagbøger.

Reflekterende skrivning, eksempel