Redegøre

En redegørelse er en forklarende gengivelse af en tekst, en problemstilling, et hændelsesforløb eller lignende.
 Din rolle er, at DU skal formidle stoffet til din læser på en overskuelig og saglig måde, sådan at læseren kan få et klart overblik over tekstens/emnets vigtigste indhold, uden selv at kende til det indhold i forvejen.
 Du hjælper altså læseren til at se det væsentlige, du ordner og systematiserer stoffet, og du skriver og forklarer med dine egne ord.

Du kan hjælpe dig selv med at finde frem til det centrale i emnet/teksten ved fx at stille 
hv-spørgsmål til teksten, besvare dem og anvende dem som udgangspunkt for det du skriver.
 


HV-spørgsmål

HV-spørgsmålene er:

  • Hvad (handler dette helt overordnet om)?
  • Hvem (kommer med de udtalelser)?
  • Hvor (står det)?
  • Hvordan (fremstilles det)?

  • Hvornår (foregår dette)?
  • Hvilket/hvilke (dele består argumentationen/fortællingen/indholdet/af)?
  • Hvorfor? (Er der en filosofisk/ideologisk/historisk/kulturel/politisk/årsag eller 
forklaring på at denne tekst er som den er?

 


Redegørelse om kommunikation

Kommunikation:
 "Kommunikation udgør en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab. Intet samfund kan etableres og opretholdes - eller ændres - uden kommunikation. Først som deltager i kommunikative handlinger bliver mennesket et socialt væsen. Det er værd at bemærke at kommunikation ikke blot skal transportere en meddelelse fra afsender til modtager, men at meddelelsen formes i fællesskab af afsenderens intentioner og modtagerens referencer. Både afsender og modtager har forskellig opfattelse af kommunikationsindholdet, som udspringer af deres intentioner og referencer."