Indlede og konkludere

At indlede

Tekstens første afsnit skal præsentere din opgaves fokus, altså den røde tråd der overordnet set holder sammen på hele teksten. Du kan fx vælge at skrive om et tema, du kan appellere til læserens fornuft, følelser, viden. Du kan opbygge en forventning hos læseren om hvad der skal ske i opgaven, du kan stille retoriske spørgsmål eller du kan vælge en helt anden indgangsvinkel.
Det  vigtige er at indledningen både giver et indtryk af dig som skribent og samtidig siger noget om, hvad der kommer til at ske i resten af opgaven. Indgår der et bestemt materiale i din tekst, hvis du fx skal analysere et bestemt digt, kan det passende blive præsenteret i et afsnit af indledningen.

At konkludere

Tekstens sidste afsnit sammenfatter og afrunder de resultater, som man har fundet i sin gennemgang og gennemskrivning af emnet. Konklusionen kan være svar på nogle spørgsmål, som du har stillet i tekstens indledende afsnit. Du skal derfor sørge for, at indledning/det indledende afsnit og konklusionen har en indholdsmæssig sammenhæng.