Diskutere

At diskutere

I en skriftlig diskussion stiller man flere synspunkter op overfor hinanden. Det vil ofte være synspunkter og holdninger, som man har fået fra nogle tekstforlæg, og det er vigtigt, at man ikke giver sig til at referere alle detaljer i det givne emne, men i stedet skærer igennem og hæfter sig ved de principielle og overordnede problemstillinger.
Man fremstiller så de forskellige (hoved)argumenter for og imod, der indgår i sagen, enten hentet fra tekstforlæggene eller fremsat af dig selv, afhængigt af om du skal sætte to eller flere tekster op mod hinanden, eller du skal forholde dig til udsagn i en tekst.

En diskussion skal selvfølgelig holdes på et så sagligt og fagligt velfunderet plan som muligt.

Eksempel