Analysere

Analyse betyder at undersøge. Formålet med en analyse er som regel at man laver en tilbundsgående undersøgelse, dvs. undersøger et emne i dets mindste dele.

Når du analyserer, har du brug for at kunne anvende nogle bestemte teknikker eller værktøjer alt efter fagområde og emne.

I dansk kan det fx være metaforanalyse af tekster. Det kan være stilistisk analyse eller det kan være analyse af de filmiske virkemidler i en dokumentarudsendelse.

Du skal analysere og skrive om både trykte tekster og digitale tekster, der består af billeder og lyd.
 


Eksempel på analyse og fortolkning af en skønlitterær tekst

"Bet er novellens egentlige hovedperson, da man ser begivenheden ud fra hendes synspunkt. Hun er tydeligvis ensom, og hendes ensomhed fører hende på afspor, som i dette tilfælde, er pigernes nuværende situation. Alt tyder på, at hun aldrig har været bekendt med omsorg, som det tydeligt kan læses her: ”Det føles, som om at hun er det eneste menneske, der nogensinde har holdt mig i hånden. Det er rigtigt. Det eneste menneske, der nogen sinde har taget min hånd og holdt den fast”(s. 33, l. 2,3,4).  Dette kunne tyde på, at Bet aldrig rigtig har oplevet omsorg og kærlighed fra eksempelvis hendes forældre. Det er forståeligt meget vigtigt for et barns opvækst, at have faderlig og moderlig omsorg omkring sig, så man dermed kan vokse op og dele ud af den omsorg, som man har modtaget. Den manglede omsorg er sikkert også grunden til at Bet er endt i denne situation. Hun har i hvert fald manglet sin mors kærlighed, som det tydeligt udtrykkes her: ”Jeg har vidst heller aldrig talt om min mor, jeg har en mor. ”(s. 36, l. 10)"

 


Et eksempel på en analyserende artikel om to kampagnefilm

Download pdf