Skriftlige eksamensopgaver i Bioteknologi

Når du skriver bioteknologiopgaver, skal du være specielt opmærksom på følgende: 

  • Vær opmærksom på hvilke krav og hvilke typeord, der stilles i opgaven, fx beskrivelse, forklaring, diskussion og vurdering.
  • Svar så kort og præcist som muligt på de stillede spørgsmål. Skriv ikke fyld – mængden af tekst giver ikke i sig selv bedre karakter.
  • Undlad at skrive indledninger til opgaverne og at gentage de stillede spørgsmål i din opgavebesvarelse.
  • Besvar altid alle de opgaver, der forlanges i besvarelsen og spring aldrig et delspørgsmål over. Planlæg tiden, så det hele kan nås.
  • Brug bøgerne til opslag. Undlad at skrive afsnit af efter bøger eller hente hele afsnit ind fra egen computer.
  • Læs korrektur på besvarelsen og kontroller, at der er svaret præcist på alt, hvad der bliver spurgt om.
  • Anvend biologiske, kemiske og bioteknologiske fagudtryk frem for dagligdagsudtryk, men formuler i øvrigt besvarelsen på almindeligt forståeligt dansk.