Fremgangsmåde til skriftlige eksamensopgaver i biologi

 • Læs opgaven grundigt igennem inden du begynder at besvare.
 • Vær opmærksom på de oplysninger du skal bruge fra opgaveteksten og understreg dem. 
 • Gør dig klart hvad der spørges efter og skriv svaret kort, hvorefter du kan starte dine forklaringer/begrundelser.
 • Vær opmærksom på, hvilke krav der stilles i opgaven, fx redegørelse, analyse, forklaring, diskussion og vurdering.
 • Svar så kort og præcist som muligt på de stillede spørgsmål. Skriv ikke fyld – mængden af tekst giver ikke i sig selv bedre karakter. Men husk at uddybe og forklare.
 • Undlad at skrive indledninger til opgaverne og at gentage de stillede spørgsmål i din opgavebesvarelse.
 • Besvar altid alle de opgaver, der forlanges i besvarelsen og spring aldrig et delspørgsmål over. Planlæg din tid, så du når det hele.
 • Anvend matematiske programmer til de opgaver, der kræver dette. Det kan f.eks. være TI-Nspire eller Ecxel.
 • Vær opmærksom på at argumentere biologisk for dine vurderinger af en matematisk sammenhæng. I biologi vil der altid forekomme naturlig variation i data.
 • Brug bøgerne til opslag. Undlad at skrive afsnit af efter bøger eller hente hele afsnit ind fra harddisken.
 • Læs korrektur på din besvarelse og kontroller, at du har svaret præcist på alt, hvad der bliver spurgt om.
 • Anvend altid biologiske fagudtryk frem for dagligdagsudtryk