Hvordan undersøger jeg hvad?

Dette er en kort oversigt, der kan bruges, hvis der i en opgave bliver spurgt om, hvordan man eksperimentelt vil undersøge et eller andet.

Husk altid at omtale kontrolforsøg!!!


Hvor mange bakterier eller mikrosvampe f.eks. gær er der i en opløsning eller fødevare eller lignende?

- Opslem f.eks. 1g af prøven i vand, lav en fortyndingsrække, pod ud på agarplader, inkuber nogle dage og tæl antallet af kolonier. Hvis kolonierne ikke flyder sammen svarer hver koloni til et kim. Derefter ganges op med fortyndingsfaktoren


Hvordan følges væksten af bakterier, gærsvampe eller lignende i en vandig opløsning?

- Udtagelse af prøver med jævne mellemrum – spektrofotometri (ofte ved bølgelængden 450). Husk standardkurve


Hvordan følges en gærings- eller anden fermenteringsproces?

- f.eks. som ovenfor, eller ved vejning (dataopsamling) eller opsamling af produceret CO2 (volumen gas) eller produceret ethanol (densitet) eller andet produkt.


Bestemmelse af hvilke bakterier, man har opdyrket

- Oprensning af DNA, opformering med PCR (specifikke primere for 16S delen af ribosomet). Elektroforese og DNA-sekventering (Se ”Fra Darwin til bioteknologi)
 

Krimisager, faderskabssager, evolution og meget andet

- Oprensning af DNA fra celler, opformering oftest af ”short tandem repeat” stykker ved PCR, DNA-elektroforese

Arvelige sygdomme, mutationer

- Stort set som ovenfor – men denne gang som oftest i det kodende gen, eller en markør lige i nærheden. Derefter evt. Southern blotting. Se evt. http://www.biotechacademy.dk/Testprojekter/testprojekter/genteknologi/teori/4genteknologisketools/southern%20blot.aspx (kræver man har kendte enstrengede DNA-stykker) eller DNA-sekventering
 

Bestemmelse af proteiner

- Oprensning, elektroforese (husk forsøget med fiskeprotein) – herefter evt Western blotting - dvs tilsættelse af specifikke mærkede antistoffer


Bestemmelse af proteiner 2: Sygdomme, doping, stoffer osv   

- ELISA. Ved denne metode kan man bestemme evt. sygdomme. Man kan både arbejde med bestemmelse af antigener og antistoffer. Man kan også lave f.eks. graviditetstests ved at bruge antistoffer mod graviditetshormonet HCG. På samme måde testes for doping eller stoffer. Det kræver at man kan producere et specifikt antigen mod det stof, som man ønsker at teste for.


Enzymaktivitet – f.eks. Hvordan vurderer man et enzyms effektivitet?

- Man laver forsøg med forskellig substratkoncentration og forskellige enzymkoncentration, samt forsøger også med forskellige pH-værdier og forskellige temperaturer. (Husk kun at variere en ting af gangen).
Man skal kunne følge processen, enten ved at kunne bestemme koncentrationen af substratet, eller også af produktet. Typisk ved at en af disse giver en farvereaktion, hvis intensitet så kan måles
 

Hvordan ser man om en bakterie, plante eller lignende er blevet transformeret?

- Foruden det ønskede gen indsplejser man et markør gen, som f.eks. kan kode for antibiotikaresistens eller dannelse af en bestemt farve. Hvis det er resistens dyrkes bakterien eller hvad det nu er på agarplader med og uden det relevante antibiotika