Analyse og forklaring i biologi

En analyse i biologi kan også kaldes en forklaring, og må ikke forveksles med analyse i de humanistiske fag. I biologi handler det om at komme med en detaljeret beskrivelse af og forklaring på data/empiri, hvilket kan have forskellige former som f.eks. figurer, tabeller, grafer, søjlediagrammer, talrækker, billeder osv. Analysen kommer på den måde til at indeholde en diskussion af dine resultater, idet du sammenholder de fundne data med teorien fra redegørelsen.
 

I en rapport vil analysen være en del af det man kalder ”diskussionen”, som følger lige efter præsentationen af resultaterne fra forsøget, mens det i en A-niveau skriftlig eksamensopgave eller en større skriftlig opgave vil være et spørgsmål, der indeholder typeord som ”forklar”, ”analyser” og ”begrund”.
 

Analysen er svar på ”Hvordan…”