At tage noter

Formål

Formålet med at tage noter er at forstå og huske det stof, som du har læst eller hørt både i forbindelse med lektielæsning og den daglige undervisning. Derfor er det vigtigt, at du udvikler din notatteknik gennem hele gymnasietiden, og at du løbende gennemser dine noter, så du husker stoffet.

Fokus

Fokus er, at du finder dine personlige måder at skrive noter på, og at du får lavet en tydelig og gennemskuelig mappestruktur, så du hurtigt og nemt kan finde dine noter igen. Det er jo dig, der skal bruge dem i sidste ende! Brug derfor de metoder, som virker bedst for dig.

Teknikker og eksempler

Traditionel notatteknik

Når man laver noter på traditionel vis, deler man et sykke papir op ved hjælp af to linjer, en på tværs af papiret og en på langs af papiret.

Oven for linjen på tværs skrives hvilket fag og eventuel lærer, der er tale om, hvilken lektion eller tekst, noterne omhandler samt sidetal og dato. Under stregen skrives selve noterne.

På venstre side af linjen på tværs skrives overskrifter, nøgleord og hovedpointer, og til højre for stregen skrives selve noterne.

Link til en vejledning til traditionel notatteknik, som illustrerer og giver idéer til, hvordan noterne opstilles og skrives.

Mindmap

Et mindmap organiserer og viser sammenhænge mellem begreber, teorier, perioder eller lignende.

Et mindmap indenfor eksempelvis et emne eller i forbindelse med en tekst skrives ind i bokse, eventuelt sammen med en definition på begrebet. Herefter laver man forbindelser mellem boksene ved hjælp af forbindelseslinjer.  

Et mindmap kan både laves individuelt, i par, i grupper eller på klassen.

IHMC Cmap Tools

IHMC Cmap Tools kan både bruges til at lave mindmaps og begrebskort. Du kan downloade et program til din computer (både til Windws og Mac) til at lave et mindmap her og se en beskrivelse af, hvordan du anvender programmet her. 

Her kan du se et konkret eksempel på et mindmap lavet med IHMC Cmap Tools.

SimpleMind+

SimpleMind+ er en app til iPad og iPhone, som kan downloades fra din App Store. Du kan se en beskrivelse af, hvordan du anvender programmet her.

Online mindmaps

Ud over ovenstående mindmapprogrammer, som skal downloades på din computer, findes der også en del muligheder for at lave mindmaps online på internettet. Du kan finde en evaluering af nogle af disse her. Nedenstående står der også information om hjemmesiderne primært med fokus på brugerbetaling og muligheden for at dele dine mindmaps med andre.

Mindomo

Med Mindomo kan du gemme op til 3 mindmaps på din profil, hvis du vil anvende programmet uden betaling. Du kan også dele dine mindmaps med andre.

Mindmeister

Det er udelukkende en 30 dages prøveperiode, der er gratis.

Bubbl.us

Med Bubbl.us kan du gemme op til 3 mindmaps på din profil, hvis du vil anvende programmet uden betaling, og du kan printe dine mindmaps ud. Hvis du overskrider grænsen på 3 mindmaps, vil du blive bedt om at slette nogle for at give plads til nye. Du kan også dele dine mindmaps med andre, og du kan også give dem tilladelse til at redigere i dem.

Imindmap

Det er udelukkende en 7 dages prøveperiode, der er gratis, og eller er Imindmap en betalingssite.

Kilde: Ohrt, P. Z. (2000). Processkrivning. Sprogforum nr. 16. Fundet d. 04. september 2012 på http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/spr16/UllaPia2.pdf

Brainstorm

En brainstorm er en samling ideer i stikordsform.

Brainstorm kan laves enkeltvis, parvis, i grupper eller i en hel klasse.

Deltagerne skal komme med flest mulige ideer, herunder også vilde ideer, der er ingen dumme eller forkerte ideer i denne fase, og det er ikke tilladt at bedømme, diskutere eller argumentere for ideer – hverken positivt eller negativt.

Kilder:

Hurtigskrivning

Hurtigskrivning er en form for tænkeskrivning, dvs. skrivning der er rettet til én selv, hvor man skriver uden at tænke på sprog eller form. Denne metode er velegnet, når man skal hjælpe sig selv i gang med at danne begreber.

Der skal være en fast tidsramme for skrivningen, fx tre minutter, man skal skrive så hurtigt som muligt, man må ikke stoppe undervejs, og man skal skrive i hele sætninger, så der kommer flere sammenhængende tanker frem. Der skal dog som sagt ikke tænkes på hverken ordforråd, stavning, struktur eller grammatik, og man skal heller ikke rette i teksten efterfølgende.

Kilde: Ohrt,  P. Z. (2000). Processkrivning. Sprogforum nr. 16. Fundet d. 04. september 2012 på http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/spr16/UllaPia2.pdf

Del og stjæl

Del og stjæl er en måde at opsamle og dele ideer med hinanden på. Hele klassen får 5-10 minutter til at skrive forskellige idéer ned til emnet - dette kan gøres individuelt eller i grupper. Efter at man har skrevet idéerne ned i stikordsform, tager man en runde i klassen, hvor hver elev eller gruppe især fremlægger en af idéerne fra papiret. Imens lytter de andre elever og skriver de idéer ned, de selv synes, de kan bruge.

Alle har lov til at stjæle ideer fra hinanden.

Kilde: Ohrt, P. Z. (2000). Processkrivning. Sprogforum nr. 16. Fundet d. 04. september 2012 på http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/spr16/UllaPia2.pdf

Figurer, diagrammer og tidslinjer

En figur, en tidslinje eller et diagram er en grafisk fremstilling af et emnes indhold. Indholdet skal fremstår i en logisk og overskuelig oversigtsform. Fremstillingen kan hjælpe dig med at give et overblik over emnet/begreb, skærpe fokus på emnets centrale dele og vise sammenhæng mellem enkeltdele. Displays er nært beslægtet med mindmaps og begrebskort.

Et display kan for eksempel være:

  • Illustration i koordinatsystem
  • Diagram
  • Tidslinje
  • Figur

At få styr på sine noter

Da noter skal bruges til at huske det stof, du har lært dig, er det vigtigt, at du får styr på sine noter, så du nemt kan få adgang til dem igen, efter du har lavet dem.

Noter lavet på en computer:

Hvis du skriver noter på din computer, er det vigtigt at lave en mappestruktur i dit filhåndteringsprogram, først og fremmest med en mappe for hver fag og herunder en mappe for hvert overordnede emne, du har arbejdet med. Ud over at skrive emnet på lektionen eller navnet på teksten, som noterne omhandler samt sidetal og dato i selve dokumentet, gemmes dokumentet også med en titel, som gør det nemt at finde frem til det igen, eksempelvis ved at kalde det ved tekstens navn eller lektionens emne samt datoen for noterne.

Noter lavet papir:

Hvis du skriver noter på papir, så lav et ringbind til hvert fag, og opdel disse i overordnede emner ved hjælp af registre/mappeinddelere. Ved at skrive emnet på lektionen eller navnet på teksten, som noterne omhandler samt sidetal og dato på notepapirerne, er det nemmere at sætte dem ind i mappen i rigtig rækkefølge samt at finde dem igen.