At stille spørgsmål

Formål

Formålet med at arbejde med forskellige spørgemodeller er at kunne indkredse og afgrænse en tekst, et emne eller en problemformulering.

Fokus

Fokus vil være på at stille HV-spørsgmål og på en model kaldet syvpunktsmodellen. 

Teknikker og eksempler

Eksempler på HV-spørgsmål

Følgende er eksempler på HV-spørgsmål:

 • Hvem?
 • Hvad?
 • Hvor?
 • Hvornår?
 • Hvordan?
 • Hvorfor?

Formålet med at besvare spørgsmålene er at få en afklaret, hvilken viden du har om en tekst eller et emne, men du kan også på den måde finde ud af, hvilken viden, du mangler.

HV-spørgsmål til en skønlitterær tekst

 • Hvem er med i historien?   
 • Hvad er handlingen i historien?
 • Hvor foregår historien?
 • Hvornår foregår historien?
 • Hvorfor har forfatteren skrevet denne historie, dvs. hvad er forfatterens budskab?
 • Hvordan er teksten fremstillet, dvs. kronologi, fortælleteknik osv.

HV-spørgsmål til en sagprosa tekst

 • Hvem har skrevet teksten?
 • Hvad omhandler teksten overordnet set?
 • Hvor forekommer teksten, dvs. i hvilket medie?
 • Hvornår er teksten skrevet?
 • Hvordan er teksten fremstillet?
 • Hvorfor har forfatteren skrevet teksten, dvs. hvad er intentionen?

Fremgangsmåde for syvpunktsmodellen

1. Hurtigskrivning

 • Hovedbudskab/fokus i én sætning
 • Sætningen omformuleres til et spørgsmål
 • Formulering af alternative spørgsmål
 • Diskussion og vurdering af spørgsmålene
 • Udvælgelse af spørgsmål
 • Forklaring af og begrundelse for valget

2. At formulere et hovedbudskab i én sætning

 • At få udvalgt og formuleret et muligt hovedfokus
 • Sætningen kan f.eks. begynde med: "Det jeg prøver at få frem her er…….", "Hovedpointen er….", "Helt præcist så tænker jeg…"

3. At omformulere sætningen med hovedbudskabet til et spørgsmål

 • Først slettes : ”Det jeg prøver at få frem her er…..”
 • Herefter formuleres resten af sætningen med hovedbudskabet til et spørgsmål
 • Overvej:
 • Peger det i den rigtige retning?
 • Er det der jeg vil hen?
 • Er det interessant
 • Er det for abstrakt eller generelt

4. 
At formulere alternative spørgsmål til hovedspørgsmålet


 • Byt spørgeord, og se hvad der sker med dine tanker ….
 • Prøv at stille spørgsmålet så konkret og simpelt som muligt
 • Prøv at opdele det i led: hovedspørgsmål – sidespørgsmål – underspørgsmål
 • Mindst tre alternative spørgsmål skal formuleres.

5. At diskutere/vurdere de alternative spørgsmål med en anden person

 • Som hjælp til at vurdere og forbedre hovedproblemstillingen er følgende muligt:
 • Vejledende samtale med din sidemand
 • Diskussion af de forskellige veje til svarene på de alternative spørgsmål

6. At vælge et af alternativerne

 • Vælg ét af de alternative spørgsmål som grundlag for det videre arbejde - som foreløbig hovedproblemstilling
 • Skriv valgte spørgsmål ned igen øverst på ny side
 • Eller overvej, hvordan nogle af dine alternative spørgsmål kan være med til at kvalificere dit hovedspørgsmål?

7. At forklare og begrunde hvorfor spørgsmålet er værd at stille og få svar på

 • Begrund din problemstilling
 • Skriv den med tre stikord
 • Nedskriv disse begrundelser, fx med en hurtigskrivning

Resultat

 • Du har nu skitseret/udviklet et fokuseret og afgrænset hovedbudskab og en begrundelse for det 

Kilde: Karl Henrik Flyum:”En praktisk innføring i Femavsnittsmetoden for fagskrivning”, Magelssen et al. (red). Skrivning i alle fag. Et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole & Universitetet i Oslo, 2008 http://folk.uio.no/khflyum/femavsnittsmetoden/080519-Nadderud-1.pdf (LINK VIRKER IKKE)