At skrive en problemformulering

Formål

At lave en problemformulering vil sige at finde et fokus til et område/emne og 
at udvikle et afgrænset og begrundet hovedspørgsmål til dette emne.

Fokus

Du kan arbejde dig frem til et samlet hovedspørgsmål til dit emne ved at stille mange forskellige hv-spørgsmål, typisk hvad, hvorfor og hvordan, og til sidst samle dem i et overordnetspørgsmål. Du kan fx bruge syvpunktsmodellen nedenfor til at gøre dette struktureret.

Når du laver problemformulering skal du tænke over at en god problemformulering skal være svær at løse. Derfor vil en god problemformulering altid nødvendiggøre en dybere undersøgelse, analyse, vurdering og diskussion.

Teknikker og eksempler

Fremgangsmåde for syvpunktsmodellen

1. Hurtigskrivning

 • Hovedbudskab/fokus i én sætning
 • Sætningen omformuleres til et spørgsmål
 • Formulering af alternative spørgsmål
 • Diskussion og vurdering af spørgsmålene
 • Udvælgelse af spørgsmål
 • Forklaring af og begrundelse for valget

2. At formulere et hovedbudskab i én sætning

 • At få udvalgt og formuleret et muligt hovedfokus
 • Sætningen kan f.eks. begynde med: "Det jeg prøver at få frem her er…….", "Hovedpointen er….", "Helt præcist så tænker jeg…"

3. At omformulere sætningen med hovedbudskabet til et spørgsmål

 • Først slettes : ”Det jeg prøver at få frem her er…..”
 • Herefter formuleres resten af sætningen med hovedbudskabet til et spørgsmål
 • Overvej:
 • Peger det i den rigtige retning?
 • Er det der jeg vil hen?
 • Er det interessant
 • Er det for abstrakt eller generelt

4. 
At formulere alternative spørgsmål til hovedspørgsmålet


 • Byt spørgeord, og se hvad der sker med dine tanker ….
 • Prøv at stille spørgsmålet så konkret og simpelt som muligt
 • Prøv at opdele det i led: hovedspørgsmål – sidespørgsmål – underspørgsmål
 • Mindst tre alternative spørgsmål skal formuleres.

5. At diskutere/vurdere de alternative spørgsmål med en anden person

 • Som hjælp til at vurdere og forbedre hovedproblemstillingen er følgende muligt:
 • Vejledende samtale med din sidemand
 • Diskussion af de forskellige veje til svarene på de alternative spørgsmål

6. At vælge et af alternativerne

 • Vælg ét af de alternative spørgsmål som grundlag for det videre arbejde - som foreløbig hovedproblemstilling
 • Skriv valgte spørgsmål ned igen øverst på ny side
 • Eller overvej, hvordan nogle af dine alternative spørgsmål kan være med til at kvalificere dit hovedspørgsmål?

7. At forklare og begrunde hvorfor spørgsmålet er værd at stille og få svar på

 • Begrund din problemstilling
 • Skriv den med tre stikord
 • Nedskriv disse begrundelser, fx med en hurtigskrivning

Resultat

 • Du har nu skitseret/udviklet et fokuseret og afgrænset hovedbudskab og en begrundelse for det 

Kilde: Karl Henrik Flyum:”En praktisk innføring i Femavsnittsmetoden for fagskrivning”, Magelssen et al. (red). Skrivning i alle fag. Et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole & Universitetet i Oslo, 2008 http://folk.uio.no/khflyum/femavsnittsmetoden/080519-Nadderud-1.pdf (LINK VIRKER IKKE)