At danne begreber

Formål

Formålet med at danne begreber er at lære, forstå og bruge fagenes begreber.

At forstå og ikke mindst at bruge et fags begreber er det samme som at forstå faget. Først når du kender til fagets grundlæggende begrebsapparat, kan du bevæge dig rundt i fagets områder.

Fokus

Fokus er, at du lærer, forstår og bruger begreber i faglige sammenhænge. Et begrebsapparat vil med tiden skabe sammenhæng mellem de forskellige begreber inden for faget og mellem fagene.

Teknikker og eksempler

Mindmap

Et mindmap organiserer og viser sammenhænge mellem begreber, teorier, perioder eller lignende.

Et mindmap indenfor eksempelvis et emne eller i forbindelse med en tekst skrives ind i bokse, eventuelt sammen med en definition på begrebet. Herefter laver man forbindelser mellem boksene ved hjælp af forbindelseslinjer.  

Et mindmap kan både laves individuelt, i par, i grupper eller på klassen.

IHMC Cmap Tools

IHMC Cmap Tools kan både bruges til at lave mindmaps og begrebskort. Du kan downloade et program til din computer (både til Windws og Mac) til at lave et mindmap her og se en beskrivelse af, hvordan du anvender programmet her. 

Her kan du se et konkret eksempel på et mindmap lavet med IHMC Cmap Tools.

SimpleMind+

SimpleMind+ er en app til iPad og iPhone, som kan downloades fra din App Store. Du kan se en beskrivelse af, hvordan du anvender programmet her.

Online mindmaps

Ud over ovenstående mindmapprogrammer, som skal downloades på din computer, findes der også en del muligheder for at lave mindmaps online på internettet. Du kan finde en evaluering af nogle af disse her. Nedenstående står der også information om hjemmesiderne primært med fokus på brugerbetaling og muligheden for at dele dine mindmaps med andre.

Mindomo

Med Mindomo kan du gemme op til 3 mindmaps på din profil, hvis du vil anvende programmet uden betaling. Du kan også dele dine mindmaps med andre.

Mindmeister

Det er udelukkende en 30 dages prøveperiode, der er gratis.

Bubbl.us

Med Bubbl.us kan du gemme op til 3 mindmaps på din profil, hvis du vil anvende programmet uden betaling, og du kan printe dine mindmaps ud. Hvis du overskrider grænsen på 3 mindmaps, vil du blive bedt om at slette nogle for at give plads til nye. Du kan også dele dine mindmaps med andre, og du kan også give dem tilladelse til at redigere i dem.

Imindmap

Det er udelukkende en 7 dages prøveperiode, der er gratis, og eller er Imindmap en betalingssite.

Kilde: Ohrt, P. Z. (2000). Processkrivning. Sprogforum nr. 16. Fundet d. 04. september 2012 på http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/spr16/UllaPia2.pdf

Brainstorm

En brainstorm er en samling ideer i stikordsform.

Brainstorm kan laves enkeltvis, parvis, i grupper eller i en hel klasse.

Deltagerne skal komme med flest mulige ideer, herunder også vilde ideer, der er ingen dumme eller forkerte ideer i denne fase, og det er ikke tilladt at bedømme, diskutere eller argumentere for ideer – hverken positivt eller negativt.

Kilder:

Hurtigskrivning

Hurtigskrivning er en form for tænkeskrivning, dvs. skrivning der er rettet til én selv, hvor man skriver uden at tænke på sprog eller form. Denne metode er velegnet, når man skal hjælpe sig selv i gang med at danne begreber.

Der skal være en fast tidsramme for skrivningen, fx tre minutter, man skal skrive så hurtigt som muligt, man må ikke stoppe undervejs, og man skal skrive i hele sætninger, så der kommer flere sammenhængende tanker frem. Der skal dog som sagt ikke tænkes på hverken ordforråd, stavning, struktur eller grammatik, og man skal heller ikke rette i teksten efterfølgende.

Kilde: Ohrt,  P. Z. (2000). Processkrivning. Sprogforum nr. 16. Fundet d. 04. september 2012 på http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/spr16/UllaPia2.pdf

Del og stjæl

Del og stjæl er en måde at opsamle og dele ideer med hinanden på. Hele klassen får 5-10 minutter til at skrive forskellige idéer ned til emnet - dette kan gøres individuelt eller i grupper. Efter at man har skrevet idéerne ned i stikordsform, tager man en runde i klassen, hvor hver elev eller gruppe især fremlægger en af idéerne fra papiret. Imens lytter de andre elever og skriver de idéer ned, de selv synes, de kan bruge.

Alle har lov til at stjæle ideer fra hinanden.

Kilde: Ohrt, P. Z. (2000). Processkrivning. Sprogforum nr. 16. Fundet d. 04. september 2012 på http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/spr16/UllaPia2.pdf

Definitionskort

Inden denne øvelse har du læst en tekst, hvor (for dig) ukendte begreber er i spil.

Selve øvelsen går derefter ud på, at du laver en række kort/sedler (definitionsskort), hvor du forklarer de nye begreber ved at skrive en præcis definition på begreberne. Begrebet står på den ene side af kortet, definitionen på den anden side. Dette gøres uden hjælpemidler.

Efterfølgende får du adgang til hjælpemidler i form af den læste tekst, internettet m.m. Herefter får du mulighed for at ændre i dine definitionskort.

Øvelsen slutter af med, at du, dine kammerater og/eller din underviser i fællesskab diskuterer udvalgte definitionskort - hvilke er gode, og hvilke mindre gode eller I laver en øvelse, hvor de skal forklare begreberne uden brug af definitionen.

At arbejde på denne måde kan hjælpe dig med at få styr på betydningen af de givne begreber. Det er ligeledes tanken, at det skal skærpe din evne til at lave præcise definitioner.

Kilde: Fredericia Gymnasium. (2012). Definitionskort. Fundet d. 04. september 2012 på http://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Begrebsvelse_definitionskort.html (LINK VIRKER IKKE)