Præsentationer

Formål

Formålet er at præsentere et emne ved hjælp af præsentationsværkstøjet PowerPoint. Det kan strukturere, supplere og visualisere din præsentation. PowerPointet bruges altså til at støtte din mundtlige præsentation.

Fokus

Du skal fokusere på:

  • Kort og præcis tekst
  • Variation ved fx at inddrage figurer, tabeller, citater mv
  • Figurer, tabeller, citater mv skal være relevante for sammenhængen

Teknikker og eksempler