Korrektur

Formål

Formålet med at redigere en opgave er, at du sikrer dig, at de overordnede linjer i teksten er på plads, og at der ikke er sproglige fejl i opgaven.
 

Fokus

Fokus vil være på to dele af redigeringsprocessen, det vil sige de overordnede linjer og dit sprog.

 
Teknikker og eksempler

De overordnede linjer

I forhold til de overordnede linjer kan du overveje:

 

  • Fremstår dit formål med teksten tydeligt?
  • Skriver du i et sprog, som passer til modtageren?
  • Er der en klar argumentation i din opgave?
  • Kommer de enkelte dele af opgaven i en meningsfuld rækkefølge?
  • Har du vægtet de forskellige dele af opgaven på en meningsfuld måde?
  • Er overgangene i opgaven sammenhængende
  • Et dit layout i opgaven korrekt?