Kommunikation

Formål

Formålet med at have viden om kommunikationsmodeller er at blive bevidst om, at man indgår i en kommunikationssituation, når man formidler en tekst. Denne situation har betydning for, hvad man skriver og hvordan man gør det, herunder hvilket sprog man anvender.

Fokus

Fokus er, at du bliver bevidst om hvem du skriver til, i hvilket medium og i hvilken genre, du skriver, og hvilken rolle du indtager i denne sammenhæng. Du introduceres til "en simpel komunikationsmodel" og "det retoriske pentagram".

Teknikker og eksempler