Henvisning og litteratur

Formålet med at lære at lave litteraturhenvisninger og en litteraturliste er, at du skal kunne dokumentere, hvordan du bruger andres arbejde i din besvarelse. En opgavebesvarelse bygger som regel på andres materiale, og det skal man kunne se, ellers er det plagiat, dvs snyd.

Du skal altså kunne dokumentere, dvs. bevise, hvilke dele af din opgavebesvarelse du selv har tænkt og skrevet, og hvilke dele, der er resultatet af andres arbejde.

Du dokumenterer dit arbejde ved at lave en litteraturliste, så man kan se hvilke tekster du har brugt, og ved at henvise til teksterne så man kan se hvornår du har brugt de enkelte tekster – det gør du i en litteraturhenvisning.

Teknikker og eksempler

Der findes en rækker forskellige metoder til at fremstille korrekte litteraturlister og litteraturhenvisninger. En meget simpel metode er at bruge litteraturlistefunktionen i word til at lave litteraturliste og litteraturhenvisninger i et hug. 

En anden mulighed er litteraturlisteautomaten.

Se eksempler på forskellige kildetyper i denne pdfeksempelsamling