At skabe sammenhæng

Formål

Formålet med at kunne skabe sammenhæng i en tekst er en del af det at kunne formidle en struktureret tekst til en læser med en rød tråd hele vejen igennem teksten.

Man skaber sammenhæng i en tekst ved at inddele den i afsnit, hvor hvert afsnit indeholder et afsluttet delemne, som indgår i det overordnede emne, som teksten handler om. Afsnittene skal derudover forekomme i en relevant rækkefølge, og de skal hænge indbyrdes sammen.

Du får brug for at kunne skrive afsnit og sammenhængende afsnit i forbindelse med de opgaver, du skriver i gymnasiet.

Fokus

Fokus er at skrive afsnit med en kernesætning, uddybning og delkonklusion og at kunne anvende forbinderord. Derudover er fokus at skabe sammenhæng mellem dine afsnit gennem arbejdet med fempunktstekster. 

 
Teknikker og eksempler

Et afsnits dele

Et afsnit indeholder typisk tre forskellige dele:

En kernesætning: I denne sætning står det, du vil nå frem til med dit afsnit/I denne sætning står der, hvad afsnittet handler om. 

Uddybning: Her uddyber du din pointe fra kernesætningen eksempelvis ved at eksemplificere.

Delkonklusion: Her sammenfatter du afsnittets indhold.

 

Forbinderord

Det er vigtigt, at de enkelte sætninger i afsnittet hænger sammen, hvilket man blandt andet gør med forbinderord:

Disse viser eksempelvis:

Rækkefølge af argumenter: For det første, for det andet, for det tredje osv., først og fremmest, endeligt

Uddybning: Derudover, desuden, endvidere, ydermere, ligeledes, lige så, på samme måde, på lignende måde

Eksemplificering: eksempelvis, for eksempel, med andre ord

Logisk følge: Derfor, dermed, således, som følge deraf, som følge heraf

Modargument: men, dog, på den anden, tværtimod, derimod, modsat

Foregribelse af modargument: Uden tvivl, selvfølgelig, med sikkerhed, naturligvis, selvsagt

Konklusion: Afslutningsvis, til slut, endeligt, kort sagt, alt i alt, for at opsummere

 

Rækken af ord og hvad de kan vise er ikke komplet. Nogle ord kan også høre inde under flere overskrifter.

 

Et eksempel på et afsnit

Forfatteren til teksten om terrorangrebene d. 11. september 2001 fanger øjeblikkeligt læserens opmærksomhed. For det første gør hun dette, fordi hun starter teksten med at opliste det relativt høje antal mennesker, som døde på dagen. Derudover bliver dette antal personliggjort, da hun inddrager en historie om en dreng, som mistede sin far denne dag. Endeligt er begyndelsen af teksten også dramatisk, eftersom man hører om, hvordan det lykkedes faderen at redde en af sine venner ud fra et af tårnene i sidste øjeblik. Derfor fremstår faderen med det samme som en helt i læserens øjne. Alt i alt er disse tre ting i begyndelsen af teksten med til, at læseren bliver berørt af teksten og ønsker at læse videre.

 

Kernesætning:

Forfatteren til teksten om terrorangrebene d. 11. september 2001 fanger øjeblikkeligt læserens opmærksomhed

Uddybning:

For det første gør hun dette, fordi hun starter teksten med at opliste det relativt høje antal mennesker, som døde på dagen. Derudover bliver dette antal personliggjort, da hun inddrager en historie om en dreng, som mistede sin far denne dag. Endeligt er begyndelsen af teksten også dramatisk, eftersom man hører om, hvordan det lykkedes faderen at redde en af sine venner ud fra et af tårnene i sidste øjeblik. Derfor fremstår faderen med det samme som en helt i læserens øjne.

Delkonklusion: Alt i alt er disse tre ting i begyndelsen af teksten med til, at læseren bliver berørt af teksten og ønsker at læse videre.

Forbinderord er markeret med rødt. 

 

En fempunkts tekst

En fem punktstekst er en tekst, som er skrevet i fem afsnit. Fremgangsmåden er således:

1. Man skriver 3 stikord ned om et emne

    a. Det må gerne være de tre første ord, man kommer til at tænke på

2. Man skriver tre sætninger, en sætning på grundlag af hvert stikord

    a. Disse tre sætninger, vil senere blive kernesætningerne i de tre midterste afsnit

    b. Det kan med fordel være sætninger, som indeholder forbinderord (link til forbinderord)

3. Man laver to sætninger, som skal indramme hovedindholdet i teksten, dvs. en passende indledningssætning og en passende afslutningssætning