KS-eksamensprojektet 2.hf

I 2.hf skal alle elever udarbejde en synopsis som danner udgangspunkt for KS-eksamen. Formålet med KS er beskrevet i bekendtgørelsen fra Undervisningsministeriet:


”Undervisningen skal udvikle kursisternes selv- og omverdensforståelse og derigennem bidrage til at skabe et fagligt fundament for selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i et moderne, flerkulturelt og demokratisk samfund.
Kursisterne skal opnå viden om og forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling, det moderne samfunds kompleksitet og dynamik, forskellige religioner, kulturelle værdier og livsanskuelser.
Den sammenhængende indsigt og helhedsforståelse, som kursisterne opnår i arbejdet med fællesfaglige problemstillinger og ved anvendelsen af begreber, teorier og metoder fra fagene i faggruppen, giver forståelse af sammenhængen mellem fagene i faggruppen og bidrager til at styrke kursisternes studiekompetence”.


Lærerne laver på forhånd flere opgaver inden for de fællesfaglige emner. Opgaverne udleveres ved lodtrækning. Ud fra den stillede opgave skal den enkelte elev udarbejde en synopsis indeholdende en fællesfaglig problemformulering, problemstillinger samt en behandling af de valgte problemstillinger.

 

Links