Historieopgaven i 1.hf

I 1.hf skal alle elever skrive en større skriftlig individuel historieopgave. Opgaven er individuel, men forberedelsen kan foregå i grupper.

 

Formålet er beskrevet i undervisningsministeriets læreplan:

Historieopgaven har som formål at opøve kursisterne i at arbejde med og fordybe sig i historiske problemstillinger og herunder inddrage de faglige mål. Endvidere har historieopgaven det generelle formål at introducere til de formalia, der knytter sig til en større skriftlig opgave.

Opgaven er altså både en faglig træning historie og samtidigt er opgaven en mulighed for at arbejde med de kompetencer du får brug for til den større skriftlige opgave (SSO) i 2.hf. 

 

Karakter
Opgaven skal evalueres med en individuel karakter, der indgår i fagets standpunktskarakter. Derfor skal opgaven også skrives individuelt, men forberedelsen kan foregå i grupper.

 

Valg af emne og opgaveformulering
Historieopgaven skal skrives inden for gennemgåede undervisningsforløb eller fællesfaglige forløb i KS. Læreren afgrænser i samarbejde med klassen 1-2 opgaveemner. Læreren laver på forhånd 1-2 forskellige opgaveformuleringer i hvert emne, som eleverne kan vælge mellem. Den enkelte elev kan evt. lave justeringer i opgaveformuleringerne, hvis det aftales med læreren.

Ud fra den valgte opgaveformulering skal du selvstændigt ”vinkle” og besvare din opgave, ligesom når der i dansk stil er 3-4 opgaver at vælge imellem, men alle skriver hver deres opgave.


Det er en vigtig del af opgaven, at du lærer ”god videnskabelig skik” for større skriftlige produkter. Derfor skal du også kunne dokumentere dine oplysninger med litteraturliste, litteraturhenvisninger, noter m.m. Se skolens særskilte vejledning om dette.

Den færdige besvarelse skal afleveres i klar læselig form. Opgavens omfang er fastsat til 5-8 sider á 2400 tegn.


Opgaven skal afleveres med skolens officielle forside, som du selv udfylder.

 

Links