Studierapport

Formål

Formålet er at få et overblik over alle AT-forløb gennem de tre år ved at lave en beskrivelse af hvert AT-forløb. Studierapporten skal desuden medbringes til eksamen, så du kan perspektivere din eksamen til tidligere forløb.

Fokus

Du skal fokusere på hvilken empiri, teori og metoder, du har anvendt i det enkelte AT-forløb. Desuden skal du notere de væsentligste resultater/konklusioner, du er kommet frem til i forløbet. Under ”mine specialemner” skriver du:

  • Hovedområder
  • Anvendt empiri
  • Anvendte metoder
  • Anvendte teorier
  • Væsentligste resultater/konklusioner

Studierapporten ligger i undervisningsbeskrivelsen i Lectio. Husk at udfylde den efter hvert AT-forløb