AT 2013

Kampen for det gode liv

Overordnede problemstillinger

Kampen for det gode liv foregår overalt, men opfattelsen af hvad det gode liv er, har ændret sig gennem tiderne og er forskellig fra kultur til kultur. Det gode liv afhænger af naturgrundlaget, sociale relationer og kulturelle muligheder, og det gode liv fortolkes og fremstilles bl.a. i fiktion, kunst og faglitteratur. Mange konflikter og værdikampe udspringer af forskelle i synet på det gode liv. 

Kampen for det gode liv er ofte drivkraft i både teknologi- og samfundsudvikling. Kampen indbefatter et ideal, en modstander og en vej. Under dette ligger der grundlæggende forestillinger om, hvad det gode liv er. 

Kampen kan have forskellige mål som f.eks. menneskerettigheder eller adgangen til ressourcer. 

Kampen kan være vendt mod naturen, mod vaner og holdninger, mod magthavere - eller man kan være sin egen modstander. 

Kampen for det gode liv kan kæmpes på mange måder af grupper eller individer. Midlerne kan være teknologi og videnskabelig udvikling, opdragelse og uddannelse, kunst og erkendelse eller italesættelse af store fortællinger.

Opgaven

Du skal vælge en sag, hvor en kamp for det gode liv står i centrum. Du skal undersøge og diskutere både den opfattelse af det gode liv, der ligger bag, og kampens midler i forhold til målet. 

Du skal udarbejde en problemformulering og en synopsis, hvor den valgte kamp for det gode liv belyses gennem anvendelse af viden og metoder fra to fag. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.