AT 2012

Katastrofen - årsager og konsekvenser

Årets AT emne tager udgangspunkt i katastrofer.

Opgaven

Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe spiller en væsentlig rolle.

Du skal udarbejde en problemformulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe, dens årsager og/eller konsekvenser belyses.

Som et led i din fremstilling af den valgte sag skal du gøre rede for din brug af begrebet katastrofe og begrunde dit valg af materiale.

Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Det ene fag skal være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit hovedområde.