AT Årsprøve 2g

AT i 2.g afsluttes med en mundtlig årsprøve, der minder meget om den endelige eksamen i 3.g.

Der skal udarbejdes en synopsis enten alene eller i mindre grupper og denne synopsis skal præsenteres og diskuteres ved en individuel, mundtlig bedømmelse. Arbejdet finder sted samtidig med den normale undervisning, men der vil ligesom i 3.g være skemafri dage undervejs i forløbet, hvor der vil være skemalagt vejledning med lærerne.

Til forskel fra den endelige eksamen vil det overordnede emne til årsprøven dog være bestemt af de involverede lærere og varierer derfor ofte fra klasse til klasse.  Fagene du kan vælge mellem vil også være bestemt af lærerne på forhånd, og udvalget vil derfor være mere begrænset end i 3.g.

Se alle detaljerne om årsprøven i 2.g her: