AT

Introduktion til AT

AT står for almen studieforberedelse. Det er et tværfaglig samarbejde, som alle fag i gymnasiet deltager i.

Der er otte AT-forløb i løbet af de tre år, og 2.g afsluttes med en årsprøve. I 3. g. afsluttes AT med en eksamen, som er den eneste obligatoriske mundtlige eksamen i gymnasiet.

Det sker ved at 2-3 fag går sammen om at arbejde med en konkret sag, som de deltagende fag belyser ved hjælp af fagenes metoder og teorier. Når man arbejder med en sag i flere fag, får man både en mere nuanceret viden om sagen, og man får indsigt i fagenes metoder og teorier og dermed også de enkelte fags muligheder og begrænsninger. 

En sag kan eksempelvis være klimaproblemerne. De naturvidenskabelige fag kan give os viden om, hvad der sker, når CO2 udledes, og samfundsfag kan hjælpe os til at forstå, hvorfor der ikke skabes politiske bindende aftaler om at standse CO2-udledningen. Endelig kan sprogfagene eksempelvis gennem retoriske analyser hjælpe os med at forstå, hvordan politikere og andre magtfulde grupper skaber opbakning om deres syn på klimaet.