Guides og tutorials

<< tilbage

 

Tips til søgning

Før du begynder at søge, er det en god ide at reflektere over din søgestrategi:

1. "What's your target"

Hvilken type information har du brug for? -Fx forskning, holdninger, nyheder, statistikker, baggrundsviden...?

2. "Pick your weapon"

Vælg et relevant søgeværktøj.

Vid at der er forskel på google-søgning og søgning i specialiserde databaser. En vigtig forskel er, at Google søger i fuldtekster, (og kun i tekster, der er tilgængelige online), mens databaser søger på beskrivelser af udvalgt indhold: Titler, abstracts og emneord...

Nogle søgeværktøjer / databaser er specialiserede indenfor forskellige faglige felter. En database indeholder specifikt udvalgt indhold, der er kategoriseret (fx efter titel, forfatter, emneord) så man kan søge det frem.

3. "Choose ammunition"

Overvej hvilke søgeord rammer dit emne. Brug evt. synonymer og tænk i over-/underemner.

Find synonymer og relaterede søgeord i ordbøger og opslagsværker

Overvej om du søger på Dansk eller Engelsk.

4. Brug teknik

Frasesøgning       "   "

Søg på specifikke ord i specifik rækkefølge. eks:                                 "den sorte død"                                      

 Trunkering             *

Søg på ord med flere endelser eks:                velfærds*(velfærdssamfund, velfærdsstat)

  Maskering            ?

Hvis du er i tvivl om stavemåde.   Erstatter et enkelt bogstav

eks:                                       wom?n

Kombiner søgeord med boolske operatorer:

   

AND, OR, NOT - kombiner søge ord           

"Gin AND Tonic"

"Gin NOT Tonic"

"Gin OR Tonic"

     
boolean