Guides og tutorials

<< tilbage

Tips til søgning

Før du begynder at søge er det en god ide at reflektere over din søgestrategi:

1. "What's your target"

Hvilken type information har du brug for? -Fx forskning, holdninger, nyheder, statistikker, baggrundsviden...?

2. "Pick your weapon"

Vælg et relevant søgeværktøj. Nogle værktøjer / databaser er specialiserede indenfor forskellige faglige felter.

3. "Choose ammunition"

Vid at der er forskel på google-søgning og søgning i specialiserde databaser. Vigtigste forskel er, at Google søger i fuldtekster, (og kun i tekster, der er tilgængelige online) mens databaser søger på beskrivelser af indhold: Titler, abstracts og emneord.

- Overvej hvilke søgeord rammer dit emne. Brug evt. synonymer og tænk i over-/underemner.

-Overvej om du søger på Dansk eller Engelsk.

4. Brug teknik

Frasesøgning       "   "

Søg på specifikke ord i specifik rækkefølge. eks:                                 "den sorte død"                                      

 Trunkering             *

Søg på ord med flere endelser eks:                velfærds*(velfærdssamfund, velfærdsstat)

  Maskering            ?

Hvis du er i tvivl om stavemåde.   Erstatter et enkelt bogstav

eks:                                       wom?n

Kombiner søgeord med boolske operatorer:

   

AND, OR, NOT - kombiner søge ord           

"Gin AND Tonic"

"Gin NOT Tonic"

"Gin OR Tonic"

     
boolean