Studievejledning

Studievejlederne er til for at hjælpe dig – dels med vejledning omkring din skolegang, for eksempel studieretninger, valgfag og studiemetoder, dels med individuel vejledning i forbindelse med økonomiske, boligmæssige eller personlige forhold, der påvirker gennemførslen af din skolegang.

Alle elever får ved skolestart tilbudt en individuel samtale med en studievejleder for at sikre en god start på Greve Gymnasium.

Har du vanskeligheder med at følge undervisningen, kan vi rådgive og undersøge hjælpemuligheder. Vi kan også rådgive dig med problemer i forhold til kammerater, skolen, forældre eller andet. Rådgivningen kan også dreje sig om hvilke hjælpeinstanser, der kunne være aktuelle i det sociale system, i kommunens psykologiske rådgivning eller andre steder.

Står du i en situation, hvor du overvejer at stoppe eller skifte uddannelse så kom ned til os! Vi kan diskutere problemstillingen igennem og undersøge, hvad eventuelle andre uddannelser eller anden beskæftigelse indebærer.

Kom ned og snak med os, så snart du er i tvivl om noget. Hellere en gang for meget end en for lidt!

Der er fem lærere, der står for studievejledningen i gymnasiet og hf:

Anders

#

AFC: Anders Foged Christensen 
(Mail: ggafc@greve-gym.dk)

Står for klasserne: 1e,1f, 2t, 2v, 3o, 3t, 3v, 2q

 

 

 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.10 - 9.00          
9.00 - 9.50          
9.50 - 10.10 LFU JST AFC MHF  CVK
10.10 - 11.00 LFU JST AFC MHF  CVK
11.05 - 11.55 LFU JST AFC MHF  CVK
12.25 - 13.15          
13.20 - 14.10          
14.15 - 15.05