Internationalisering

Som der står i vores vision så uddanner Greve Gymnasium mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Både hvad angår studier, karriere og livet i bred forstand, så kræves der i dag at man kan begå sig i internationale sammenhænge. Derfor er den en del af skolens strategi at der arbejdes målrettet med internationalisering.

 

Det vi mere konkret arbejder frem i mod er, at vores elever kan svare ja til følgende udsagn:

 

  • Jeg er en oplyst europæisk borger, som kan tilgå, behandle og evaluere viden som er vigtig for Europa og resten af verden, og kan handle på denne viden.
  • Jeg kan kommunikere effektivt, og klare mig i en europæisk/international hverdag.
  • Jeg kan samarbejde konstruktivt med jævnaldrende fra andre lande om et fælles emne eller projekt.
  • Jeg kan arbejde og lære i uformelle og i arbejdsrelaterede kontekster, og kan demonstrere innovative evner i en europæisk/international sammenhæng.

 

(efter Common Framework for Europe Competence (CFEC))

 

 

 

 

For at det kan lade sig gøre kræves der viden om sprog, historie, kultur og samfundsfag, og så kræver det at der arbejdes med virkelighedsnære problemstillinger – og at en del af dette sker i samarbejde med andre.

 

En del af kompetencerne arbejdes der med direkte når vores elever rejser ud i verden på kortere eller længere ekskursioner.

Ekskursioner er ture uden for skolen. Ekskursioner er undervisning, så der er i udgangspunktet pligt til at deltage – også selvom der kan være en egenbetaling. At det er undervisning betyder også at skolens studie- og ordensregler gælder på ekskursioner.

 

Endagsekskursioner

Ekskursioner kan være korte, som en tur på virksomhedsbesøg i lokalområdet, et teaterbesøg eller lignende.