Udvalg

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af formanden for Pædagogisk Råd, et medlem fra Økonomiudvalget, tillidsmanden og et medlem fra Fællesudvalget.

 

Fællesudvalget  - FÆU

Fællesudvalget  - FÆU - er det af skolens udvalg, der sikrer samarbejde mellem elever, lærere og rektor. Udvalget består af elevrådsformanden og 4 andre elever valgt af elevrådet, 3 lærere valgt af pædagogisk råd, et medlem fra Forretningsudvalget samt rektor som formand.

FÆU er et udvalg, der arbejder for stadig at udvikle skoledemokratiet samt elever og læreres trivsel. Det er også her, at skolens ordensregler debatteres.

I udvalget drøftes og planlægges desuden en lang række aktiviteter på skolen, fx. fællestimearrangementer, fritidsaktiviteter, studiekredse, temadage og skolens fysiske rammer. Alle elever og lærere kan til enhver tid henvende sig til FÆU med ideer og ændringsforslag, man ønsker drøftet. FÆU står også for afviklingen af Skolerådsmødet.


Udvalget for pædagogisk udvikling - PU

Udvalget for pædagogisk udvikling - PU - arbejder med den pædagogiske udvikling på skolen. Konkret betyder det at PU arrangerer lærernes pædagogiske eftermiddage, hvor der er fokus på vidensdeling, nye pædagogiske tiltag og udvikling af undervisningen i det hele taget. Udvalget består af fire lærere og en ledelsesrepræsentant.


Samarbejdsudvalget  - SU

Samarbejdsudvalget  - SU - er et lovbestemt udvalg på alle større arbejdspladser. I dette udvalg sidder der personale- og ledelsesrepræsentanter fra alle dele af skolens liv.
 
Formålet med samarbejdet er:

  • at styrke medarbejderinteressen for skolens effektivitet.
  • at udvikle samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse.
  • at bevare gode arbejds‑ og beskæftigelsesforhold og skabe tryghed i arbejdet

 

 


Økonomiudvalget  - ØU

Økonomiudvalget står for den overordnede koordinering af fordelingen af undervisningsmidler.

 

Introudvalget

Introudvalget består af 4-6 lærere og en ledelsesrepræsentant, og står for introperioderne i både august og januar måned.