Økonomi / Pernille Hjemsted

Pernille Hjemsted læser Økonomi


Hvornår blev du færdig fra Greve Gymnasium?

Sommeren 2013.

Hvad læser du nu og hvor henne?

Polit (økonomi) på Københavns Universitet.

Hvad gjorde du for at komme ind på studiet?

Søgte inden deadlinen.

Har du studeret noget andet end dit nuværende studie? Hvis ja, hvad og hvorfor skiftede du så?

Nej. Jeg begyndte direkte på økonomi efter gymnasiet.

Hvorfor valgte du lige præcis det du læser nu?

Jeg var meget i tvivl om, hvorvidt jeg ville læse medicin eller økonomi. Jeg ville i mange år gerne være børnelæge, men da jeg snakkede med studievejlederen, foreslog han, at jeg kiggede nærmere på økonomiuddannelsen, som derefter vakte min interesse. Valget blev truffet aftenen inden deadline og endte på økonomi, da interessen for politik og samfundsøkonomiske problemstillinger slog medicindrømmene. Derudover så jeg en mulighed for, økonomi måtte være studiet, hvor man kunne kombinere det samfundsfaglige med det naturvidenskabelige i form af matematik. På Greve Gym havde jeg studieretningen Matematik A, Samfundsfag A og Fysik B (som jeg var meget glad for), og polit virkede som et godt studium i forhold til at fortsætte i samme retning.

Hvad der er det bedste ved dit studie?

Det gode sociale sammenhold og det høje faglige niveau.

Allerede inden studiestarten havde vi tre introdage på campus efterfuldt af en uges rustur. Disse aktiviteter var helt sikkert en medvirkende faktor til, at vi fik et stærk sammenhold på de forskellige hold lige fra begyndelsen, og at de stærke sociale relationer har holdt ved her halvandet år efter. Læsegruppen og de andre studiekammerater gør det nemmere at komme igennem de lange dage og gennem det, der nogen gange virker som uoverskuelige mænger af stof. Samtidig er det høje faglige niveau med til at gøre studiet spændende - Især kombineret med det faktum, at ens medstuderende interesserer sig for de samme faglige områder, som man selv gør. På den måde bliver man inspireret til at studere fra både de andre studerende og selve undervisningen.

Hvad er det dårligste ved dit studie?

At det er et fuldtidsstudium med stort f.

På 3. Semester har vi 26 skemalagte timer. Hertil kommer de i gennemsnit tre ugentlige afleveringer og forberedelsestiden (som forelæserene ideelt set synes er omkring otte timer ugentligt pr. fag – hvor man har fire fag pr. semester).

Har det levet op til dine forventninger?

Ja! Både fagligt og socialt. Det faglige niveau er højre end jeg havde forventet – man bruger især matematik meget mere end ventet. Ydermere er mange af eksaminerne uden hjælpemidler, og CAS-værktøjer hører ligeledes gymnasietiden til (i nogle tilfælde er CAS-værktøjer dog erstattet af Excel, og man får hurtigt øjnene op for, hvor meget Excel faktisk har at byde på). Samtidig er det imidlertid en fantastisk følelse, at man på halvandet år allerede føler at man har tilegnet sig flere faglige kompetencer og fået en mere videnskabelig tilgang til, hvordan økonomien fungerer. At der derudover har fulgt nogle venskaber med, som forhåbentligt varer ved mange år ud i fremtiden, er en ekstra bonus.

Hvad forventer du, du kan bruge det til, når du er færdig?

Som uddannet cand.polit er jobmulighederne rimelig bredde. Lige i øjeblikket kunne jeg godt tænke mig at arbejde i en konsulentvirksomhed. Jeg synes dog, at både det private erhvervsliv og det offentlige har et interessant jobindhold at tilbyde en cand.polit, så det kan være, at det ændrer sig om et par år.