Aktuar (KU)

Alexander Grønnegård læser Aktuar på KU


Hvornår blev du færdig fra Greve Gymnasium?

Jeg blev student fra Greve Gymnasium i 2012 fra 3n., der dengang var en Engelsk-Samfundsfag-Matematik klasse.

Hvad læser du nu og hvor henne?

Jeg læser til Aktuar (Forsikringsmatematik) på Københavns Universitets, Matematiske Institut, og er nu halvvejs med anden år på uddannelsen.

Hvad gjorde du for at komme ind på studiet?

Jeg opfyldte adgangskravene, og søgte ind på kvote 1.

Har du studeret noget andet end dit nuværende studie? Hvis ja, hvad og hvorfor skiftede du så?

Jeg har ikke studeret noget andet før det her.

Hvorfor valgte du lige præcis det du læser nu?

Jeg havde en meget inspirerende matematiklærer på Greve Gymnasium (Louise B. Meyer), som blandt andet fortalte mig om uddannelsen her. Generelt er jeg super glad for matematik - hvilket absolut er et nødvendigt kriterium for at kunne gå her - og samtidig tillader den her uddannelse mig at få et job, hvor jeg kan bruge matematikken til noget mere konkret.

Hvad der er det bedste ved dit studie?

Det bedste ved at læse her er mængden af undervisning og arbejdsformen. I modsætning til mange andre universitetsuddannelser har vi utrolig meget skemalagt undervisning bestående af forelæsninger og øvelsestimer. Til forelæsningerne lærer vi baggrunden for den matematiske teori vi arbejder med og til øvelsestimerne - som for øvrigt undervises af en ældre studerende - forsøger vi at anvende teorien til at løse opgaver. Og så har vi et super godt sammenhold på årgangen - mine studiekammerater er i høj grad mine medspillere og ikke mine konkurrenter.

Hvad er det dårligste ved dit studie?

Selvom vores uddannelse i sidste ende munder ud i et job, hvor matematikken finder konkret anvendelse har det første halvandet år været MEGET teoretisk undervisning. Der har altså indtil nu været meget lidt fokus på anvendelse i forhold til den virkelige verden.

Har det levet op til dine forventninger?

Inden jeg startede havde høje forventninger til det faglige niveau og studiet har i den grad levet op til mine forventninger. I virkeligheden har det på mange måder været langt sværere end jeg ellers var blevet advaret om. Det er netop af denne årsag, man VIRKELIG skal synes matematik er spændende før man søger ind her.

Hvad forventer du, du kan bruge det til, når du er færdig?

Forhåbentlig at få et job i enten et forsikrings- eller et pensions-selskab, hvor man sidder og arbejder risikovurderinger af forskellig art.