Personaleforhold

Greve Gymnasium er ikke udelukkende en skole for en masse elever, men er også en arbejdsplads for omkring 110 ansatte.
Der bliver lagt stor vægt på at der både personligt og fagligt sker en løbende udvikling, og at alle trives i deres job – fra første dag til pensionen.

For at sikre den faglige udvikling forventes det at alle ansatte efter- og videreuddanner sig, og skolen sætter store midler af til den løbende kompetenceudvikling.
På det sociale plan arrangeres der fester, læreridræt, personaledage, personaleture og meget mere!
Det skal være behageligt at gå på arbejde på Greve Gymnasium, og personaleplejen indbefatter bl.a. frugtordning, gratis start til DHL-stafetten, fri brug af skolens motionsrum og gratis adgang til Greve Svømmehal.

Lærerkollegiet har en stor aldersmæssig spredning, og mangfoldigheden søges sikret gennem skolens ansættelsespolitik.

 

Personalepolitik

Se den samlede personalepolitk her.

 

Seniorklubben på Greve Gymnasium

Pensionister fra Greve Gymnasium er gået sammen, og har dannet en seniorklub. Seniorklubben laver arrangementer i løbet af året.

Se Seniorklubben på Greve Gymnasiums hjemmeside her.