Personale

Greve Gymnasium er ikke udelukkende en skole for en masse elever, men er også en arbejdsplads for omkring 110 ansatte.
Der bliver lagt stor vægt på at der både personligt og fagligt sker en løbende udvikling, og at alle trives i deres job – fra første dag til pensionen.

For at sikre den faglige udvikling forventes det at alle ansatte efter- og videreuddanner sig, og skolen sætter store midler af til den løbende kompetenceudvikling.
På det sociale plan arrangeres der fester, læreridræt, personaledage, personaleture og meget mere!
Det skal være behageligt at gå på arbejde på Greve Gymnasium, og personaleplejen indbefatter bl.a. frugtordning, gratis start til DHL-stafetten, fri brug af skolens motionsrum og gratis adgang til Greve Svømmehal.

Lærerkollegiet har en stor aldersmæssig spredning, og mangfoldigheden søges sikret gennem skolens ansættelsespolitik.

Lektor
Allan Damborg (ADA)

Fag: Biologi, idræt
Tlf: 29 42 30 60
ggada@greve-gym.dk

Lektor
Amalie Elisabeth Lundsteen (ALU)

Fag: Historie, samfundsfag
ggalu@greve-gym.dk

Lektor
Anders Foged Christensen (AFC)

Fag: Historie, mediefag
Hverv: Studievejleder
Fag: Dansk, historie
Tlf: 43972034 (studievejledning)
ggafc@greve-gym.dk

Anders O. Rasmussen 19 2

Årsvikar
Anders O. Rasmussen (AOR)

Fag: Biologi, kemi
ggaor@greve-gym.dk

Lektor
Anders Pultz (APL)

Fag: Engelsk, historie
Tlf: 36 44 20 97
Tlf: 28 92 15 14
ggapl@greve-gym.dk


Adjunkt
Anna Gellert (AGE)

Fag: Fysik, matematik
Tlf: 28 29 90 69
ggage@greve-gym.dk

Lektor
Anne Birgitte Castberg (ABC)

Fag: Spansk, samfundsfag, Historie
Tlf: 22 61 50 00
ggabc@greve-gym.dk

Lektor
Anne Bøggild Bennekou (ABB)

Fag: Fransk, tysk, dansk
Tlf: Fransk, tysk, dansk
ggabb@greve-gym.dk

Lektor
Anne Jensen (AJE)

Fag: Samfundsfag, matematik
Tlf: 21 25 29 58
ggaje@greve-gym.dk


Lektor
Anne Krista Randeris (AKR)

Fag: Dansk, religion
Tlf: 38 19 70 12
ggakr@greve-gym.dk

Adjunkt
Aske Henriksen (AHE)

Fag: Idræt, matematik
Tlf: 6170 2714
ggahe@greve-gym.dk

Betina

Årsvikar
Betina Bernhard Utoft (BBU)

Fag: Biologi, idræt
ggbbu@greve-gym.dk

Lektor
Birgit Hallgren (BHA)

Fag: Geografi, historie
Tlf: 44 44 42 36
ggbha@greve-gym.dk

kommersnart

Lektor
Camilla Vejen Kristensen (CVK)

Fag: Engelsk, dansk
Hverv: Studievejleder
ggcvk@greve-gym.dk

Lektor
Carina Finnerup (CFI)

Fag: Spansk, idræt
Tlf: 32 59 95 32
Tlf: 26 19 14 86
ggcfi@greve-gym.dk
 

Adjunkt
Cecillie Howaldt Christiansen (CHC)

Fag: Dansk, samfundsfag
Tlf: 28 29 61 29
ggchc@greve-gym.dk


Adjunkt
Cecillie Venø Nielsen (CVN)

Fag: Dansk, religion
ggcvn@greve-gym.dk

Charlotte Gregersen 19 2

Sekretær
Charlotte Gregersen (CGR)

Tlf: 43 97 20 04
ggcgr@greve-gym.dk


Lektor
Christina Louise Schrøder (CLS)

Fag: Engelsk, dansk
ggcls@greve-gym.dk

 

Adjunkt
Christine Arnold-Larsen (CAL)

Fag: Mediefag, dansk
ggcal@greve-gym.dk

 


Adjunkt
Christine Schoch Grathwohl (CSG)

Fag: Musik, design
Tlf: 27 51 44 94
ggcsg@greve-gym.dk

 

Claus Glavind Holm Bonde 19 2

Lektor
Claus Glavind Holm-Bonde (CGH)

Fag: Biologi
Tlf: 50 48 00 59
ggcgh@greve-gym.dk


Teknik og Servicemedarbejder
Claus Bankmar (CBA)

Hverv: Teknik og Service
Tlf: 20 15 94 29
ggcba@greve-gym.dk

Cæcilie Berg Heising 19 2

Bibliotekar
Cæcilie Berg Heising (CBH)

Tlf.: 43 97 20 30
ggcbh@greve-gym.dk

Dorte Skallerup 19 2

Økonomichef
Dorte Skallerup (DSK)

Tlf: 43 97 20 05
Tlf: 45 87 23 24, 29 79 99 54
ggdsk@greve-gym.dk

Elisabeth

Årsvikar
Elisabeth Overgaard (EOV)

Fag: Engelsk, samfundsfag
ggeov@greve-gym.dk

Lektor
Felix Nikolaj Nunnegaard (FNU)

Fag: Historie, samfundsfag
Tlf: 23 43 81 99
ggfnu@greve-gym.dk

Lektor
Gerardo Durazo-Ortiz (GDO)

Fag: Fysik, matematik
Hverv: It-vejleder
Tlf: 38 19 67 52
gggdo@greve-gym.dk

Lektor
Gitte L. Vestrup (GLV)

Fag: Tysk, dansk
Hverv: Læse- og skriftlighedsvejleder
Tlf: 22 83 33 95
ggglv@greve-gym.dk

Gunvor Severinsen 19 2

Lektor
Gunvor Severinsen (GSE)

Fag: Dansk, musik
Hverv: Kursusleder
Tlf.: 24 67 48 72
gggse@greve-gym.dk


Adjunkt
Hanne Dall Bendixen (HDB)

Fag: Idræt, biologi
Tlf: 60 10 03 53
gghdb@greve-gym.dk


Adjunkt
Hans-Peter Bonnichsen (HPB)

Fag: Tysk, mediefag
Tlf.: 23 86 73 26
gghpb@greve-gym.dk

Lektor
Henriette Holm (HHO)

Fag: Engelsk, fransk
Tlf.: 35 43 08 08
gghho@greve-gym.dk


AV Supporter
Henrik Jan Unger (HJU)

gghju@greve-gym.dk

Lektor
Iben Vernegren Christensen (IVC)

Fag: Kemi
Tlf.: 42 55 01 63
ggivc@greve-gym.dk


Lektor
Ida Broe Lassen (IBL)

Fag: Biologi, psykologi
Tlf.: 27 36 66 52
ggibl@greve-gym.dk


Lektor
Jacob Sloth (JSL)
Fag: Engelsk, oldtidskundskab, latin
Hverv: Tillidsmand
ggjsl@greve-gym.dk


Lektor
Jakob Bystrup Stensgaard (JST)

Fag: Idræt, psykologi
Hverv: Studievejleder
ggjst@greve-gym.dk

Lektor
Jane Melchior Hjelmager (JMH)

Fag: Naturgeo., engelsk, psykologi
ggjmh@greve-gym.dk

Lektor
Jens Ebbesen (JEB)

Fag: Samfundsfag, dansk
Tlf.: 30 71 75 85
ggjeb@greve-gym.dk

Lektor
Jens Ole Gaardsted (JOG)

Fag: Fysik, matematik
Tlf.: 61 14 47 83
ggjog@greve-gym.dk


Lektor
Jeppe Sehested Jensen (JJE)

Fag: Engelsk, historie
ggjje@greve-gym.dk

Lektor
Jesper Ulrich (JUL)

Fag: Fysik, kemi
Tlf.: 35 13 40 04
ggjul@greve-gym.dk

Johan Jacobsen 19 2

Lektor
Johan Jacobsen (JJA)

Fag: Matematik, fysik
ggjja@greve-gym.dk

Jørgen Søholm 19 2

Biblioteksmedhjælper
Jørgen Søholm (JSO)

ggjso@greve-gym.dk

Lektor
Kaspar Aarøe Jensen (KJE)

Fag: Samfundsfag, idræt, erhvervsøkonomi
Hverv: It-vejleder
Tlf.: 28 48 13 74
ggkje@greve-gym.dk


Lektor
Kathrine Breum Andreassen (KBA)

Fag: Psykologi, religion, historie
ggkba@greve-gym.dk

Lektor
Kenneth Beri Ploug (KBP)

Fag: Biologi, kemi
Tlf: 23 23 42 88
ggkbp@greve-gym.dk
 

Kim Andersen 19 2

Teknik- og servicechef
Kim Andersen (KAN)

Tlf: 20 15 94 27
ggkan@greve-gym.dk

Kirsa Øster Christensen 19 2

Sekretær
Kirsa Øster Christensen (KCH)

Tlf: 43 97 20 03
ggkch@greve-gym.dk

Kirsten Hjemsted 19

Lektor
Kirsten Hjemsted (KIH)

Fag: Fysik, matematik
Hverv: Kursusleder
Tlf: 43 90 80 83
Tlf: 20 16 75 21
ggkih@greve-gym.dk

Sekretær
Kit Hoffmann (KHO)

Tlf.: 43 97 20 31
ggkho@greve-gym.dk

Kristina Krogh Thomassen 19 2

Lektor
Kristina Krog Thomassen (KKT)

Fag: Old, historie
Tlf: 29 91 75 71
ggkkt@greve-gym.dk

Kristine Bonde Pedersen 19 2

Adjunkt
Kristine Bonde Pedersen (KPE)

Fag: Engelsk, idræt
ggkpe@greve-gym.dk

Lektor
Kristoffer Kildelund (KKI)

Fag: Engelsk, dansk
Tlf: 43 99 62 54
Tlf: 61 79 62 54
ggkki@greve-gym.dk

Laura Marie Lønstrup 19 2

Årsvikar
Laura-Marie Lønstrup (LML)

Fag: Engelsk, samfundsfag
gglml@greve-gym.dk


Lektor
Lene Frida Rasmussen (LFR)

Fag: Samfundsfag, religion
Hverv: Uddannelseschef
Tlf: 27 12 88 85
gglfr@greve-gym.dk

Linda Hejselbak Jensen 19 2

Lektor
Linda Hejselbak Jensen (LHJ)

Fag: Idræt
gglhj@greve-gym.dk

Lektor
Lisa Fuglheim (LFU)

Fag: Historie, tysk
Hverv: Studievejleder
gglfu@greve-gym.dk

Lektor
Lisbet Bisgaard (LBI)

Fag: Dansk, billedkunst
Tlf.: 32 96 19 51
gglbi@greve-gym.dk


Lektor
Lisbeth Aasted (LAA)

Fag: Dansk, old, drama, idræt
Tlf.: 49 25 35 50
gglaa@greve-gym.dk

Lone Andersen Vinkel 19 2

Lektor
Lone Andersen Vinkel (LAV)

Fag: Biologi, idræt
Hverv: Skemalægger
Tlf.: 43 40 47 69
Tlf.: 20 42 55 44
gglav@greve-gym.dk

Lektor
Louise Bøtchier Meyer (LBM)

Fag: Matematik, religion
Tlf.: 22 29 18 26
gglbm@greve-gym.dk

Mads Bernhard Utoft 19 2

Adjunkt
Mads Bernhard Utoft (MBN)

Fag: Idræt, erhvervsøkonomi
ggmbn@greve-gym.dk

Lektor
Mads Blem-Landor (MBJ)

Fag: Old, engelsk
Hverv: Læse- og skriftlighedsvejleder
Tlf: 40 50 59 45
ggmbj@greve-gym.dk

Maibritt Brinkmann Nørrevang 19 2

Lektor
Maibritt B. Nørrevang (MNO)

Fag: Matematik, kemi
ggmno@greve-gym.dk

Lektor
Marianne Holgerson Fournier (MHF)

Fag: Historie, engelsk
Hverv: Studievejleder
ggmhf@greve-gym.dk

 

Marie Kiholm 19 2

Lektor
Marie Wulff Kiholm (MKI)

Fag: Dansk, Matematik
ggmki@greve-gym.dk

martin

Årsvikar
Martin Riis (MRI)

Fag: Dansk, old, latin
ggmri@greve-gym.dk

kommersnart

Lektor
Menekse Demirtas (MDE)

Fag: Tysk, engelsk
Tlf: 40 94 49 05
ggmde@greve-gym.dk

Lektor
Mette Brøndum (MBR)

Fag: Kinesisk
ggmbr@greve-gym.dk


Rektor
Mette Trangbæk Hammer (MTH)

Fag: Dansk, idræt
Hverv: Rektor
Tlf.: 43 97 20 00
ggmth@greve-gym.dk

Michael Friis Møller 19 2

Lektor
Michael Friis Møller (MFM)

Fag: Dansk, mediefag
Tlf.: 28 14 67 64
ggmfm@greve-gym.dk

Teknik og servicemedarbejder
Michael Jørgensen (MJO)
Hverv: Arbejdsmiljørepræsentant TAP
Tlf.: 20 15 94 26
ggmjo@greve-gym.dk

Lektor
Morten Brandt Petersen (MBP)

Fag: Musik, dansk, russisk
Tlf.: 60 13 28 88
ggmbp@greve-gym.dk

Morten Krab 19 2

Lektor
Morten Krab (MKR)

Fag: Fysik, matematik
Tlf.: 29 72 57 92
ggmkr@greve-gym.dk

Adjunkt
Morten Lund Solgaard (MLS)

Fag: Idræt, naturgeografi
Tlf.: 60 16 79 97
ggmls@greve-gym.dk

Nadja Ussingkær 19 3

Lektor
Nadja Ussingkær (NAU)

Fag: Matematik, tysk

Hverv: Matematikvejleder
ggnau@greve-gym.dk

Natasja Schou Skovø 19 2

Lektor
Natasja Schou Skovø (NTH)

Fag: Engelsk, spansk
Tlf: 61 79 37 14
ggnth@greve-gym.dk


Lektor
Niels Ejgil Trebbien Dybbro (NDY)

Fag: Historie, samfundsfag
Hverv: Uddannelseschef
Tlf: 22 80 81 98
ggndy@greve-gym.dk


Adjunkt
Niels Krog Mortensen (NSK)

Fag: Samfundsfag, dansk
Tlf: 22 62 57 40
ggnsk@greve-gym.dk

Adjunkt
Niels Esben Olsen (NEO)

Fag: Idræt, informatik
Tlf: 27 82 14 67
ggneo@greve-gym.dk

Lektor
Niels Langager Ellegaard (NLE)

Fag: Fysik, matematik
Tlf: 29 86 82 98
ggnle@greve-gym.dk

Lektor
Niels Orla Nielsen (ONI)

Fag: Matematik, old
Tlf: 60 67 65 17
ggoni@greve-gym.dk


Lektor
Niklas Kristensen (NKR)

Fag: Idræt, samfundsfag
Tlf: 28 57 52 13
ggnkr@greve-gym.dk

Lektor
Nils Thestrup Østergaard (NOE)

Fag: Engelsk, filosofi
ggnoe@greve-gym.dk

Elisabeth

Årsvikar
Ole Løwe Graf (OLG)

Fag: Design
ggolg@greve-gym.dk


Lektor
Peder Jacob Ellehave Kragh (PKR)

Fag: Historie, fysik
Tlf.: 30 58 87 87
ggpkr@greve-gym.dk

Lektor
Ralf Fog Panholm (RPA)

Fag: Dansk, samfundsfag
ggrpa@greve-gym.dk

Rasmus Knokgård Christensen 19 2

Lektor
Rasmus Knokgård Christensen (RKC)

Fag: Matematik, historie
ggrkc@greve-gym.dk


Lektor
Rikke Hammerum (RHA)

Fag: Italiensk, historie, musik
Tlf: 43 52 09 59
Tlf: 28 96 32 40
ggrha@greve-gym.dk

Rikke Krüger Andreasen 19 2

Årsvikar
Rikke Krüger (RKA)

Fag: Design
ggrka@greve-gym.dk


Lektor
Rikke Tranberg Madsen (RTM)

Fag: Dansk, religion
Tlf: 51 82 54 64
ggrtm@greve-gym.dk

Sanne Piltoft Kjær 19 2

Lektor
Sanne Piltoft Kjær (SPI)

Fag: Tysk, biologi
Tlf: 41 40 01 01
ggspi@greve-gym.dk


Lektor
Sanne Svostrup Nørgaard (SSN)

Fag: Engelsk, dansk
Hverv: Uddannelseschef, skriftlighedsvejleder
Tlf: 61 30 30 04
ggssn@greve-gym.dk

Sanne Yde Schmidt 19 2

Lektor
Sanne Yde Schmidt (SYS)

Fag: Historie, matematik

Hverv: Matematikvejleder
Tlf: 27 14 43 16
ggsys@greve-gym.dk

Sigrid Skarsholm Risager 19 2

Lektor
Sigrid Skarsholm Risager (SSR)

Fag: Matematik, religion
ggssr@greve-gym.dk

Simon Jakobi Rosendal 19 2

Lektor
Simon Jakobi Rosendal (SJR)

Fag: Fysik, kemi
ggsjr@greve-gym.dk

Simon Rosell Holt 19 2

Lektor
Simon Rosell Holt (SHO)

Fag: Idræt, engelsk
Hverv: Uddannelseschef
Tlf: 43 97 20 18
ggsho@greve-gym.dk

Sofie Ranfeldt 19 2

Adjunkt
Sofie Ranfeldt (SRA)

Fag: Naturgeografi, samfundsfag
Tlf.: 60 83 63 17
ggsra@greve-gym.dk

Sidsel Holm Rasmussen 19 2

Årsvikar
Sidsel Rasmussen (SHR)

Fag: Kinesisk
ggshr@greve-gym.dk


Lektor
Steen Ingemann Jørgensen (SIJ)

Fag: Historie, idræt
ggsij@greve-gym.dk

Steen Ulrik Spies 19 2

Lektor
Steen Ulrik Spies (SSP)

Fag: Dansk, psykologi
Tlf.: 51 64 08 16
ggssp@greve-gym.dk

Lektor
Stefan Polke (SPO)

Fag: Dansk, tysk
Tlf.: 46 35 86 38
Tlf.: 23 36 06 73
ggspo@greve-gym.dk


Adjunkt
Steffen Knudsen (SKN)

Fag: Spansk, historie
ggskn@greve-gym.dk

stine

Adjunkt
Stine Ebsen (SEB)

Fag: Engelsk, religion
ggseb@greve-gym.dk

Lektor
Stine Weise Wittrock Hansen (SWI)

Fag: Psykologi, idræt
Tlf.: 28 15 41 15
ggswi@greve-gym.dk

Lektor
Søren Hagger Jensen (SHJ)

Fag: Engelsk, historie
Tlf.: 25 38 77 67
ggshj@greve-gym.dk

Adjunkt
Søren Peter Andersen (SPA)

Fag: Idræt
Tlf.: 61 33 20 39
ggspa@greve-gym.dk

Lektor
Søren Torbjørn Svendsen (STS)

Fag: Samfundsfag, historie
Tlf.: 28 48 43 58
ggsts@greve-gym.dk

Søren Vinther Schmidt 19 2

Lektor
Søren Vinther Schmidt (SSC)

Fag: Biologi, idræt
Hverv: Uddannelseschef
Tlf.: 43 97 20 19
ggssc@greve-gym.dk

Tanja

Adjunkt
Tanja Bothmann (TBO)

Fag: Matematik, erhvervsøkonomi
ggtbo@greve-gym.dk

Lektor
Theis Olsen (TOL)

Fag: Samfundsfag, psykologi
ggtol@greve-gym.dk


Adjunkt
Theis Søgaard Hansen (TSH)

Fag: Engelsk, filosofi
Tlf.: 30 52 58 01
ggtsh@greve-gym.dk

Lektor
Thomas Frommelt (TFR)

Fag: Matematik, fysik
Hverv: Vicerektor
Tlf.: 43 97 20 11
ggtfr@greve-gym.dk

Tina Jensen 19 2

Adjunkt
Tina Jensen (TJE)

Fag: Biologi, naturgeografi
ggtje@greve-gym.dk

Lektor
Tobias Demediuk Bindslet (TDB)

Fag: Engelsk, historie
Tlf.: 23 81 55 22
ggtdb@greve-gym.dk

Tobias L. Rosenkrands 19 2

Årsvikar
Tobias Måsvær Rosenkrands (TLR)

Fag: Dansk, Historie
ggtlr@greve-gym.dk

Lektor
Tom Becher (TBE)

Fag: Historie, tysk
Tlf.: 30 25 62 87
ggtbe@greve-gym.dk

Tonni Nørgaard Bøjstrup 19

Årsvikar
Tonni Nørgaard Bøjstrup (TNB)

Fag: Samfundsfag, idræt
ggtnb@greve-gym.dk

Lektor
Trine Louise Vinter (TVI)

Fag: Religion, spansk
Tlf.: 31 32 71 28
ggtvi@greve-gym.dk

Ulla Holm 19 2

Sekretær
Ulla Holm (UHO)

Tlf.: 43 97 20 02
gguho@greve-gym.dk