Personale

Greve Gymnasium er ikke udelukkende en skole for en masse elever, men er også en arbejdsplads for omkring 110 ansatte.
Der bliver lagt stor vægt på at der både personligt og fagligt sker en løbende udvikling, og at alle trives i deres job – fra første dag til pensionen.

For at sikre den faglige udvikling forventes det at alle ansatte efter- og videreuddanner sig, og skolen sætter store midler af til den løbende kompetenceudvikling.
På det sociale plan arrangeres der fester, læreridræt, personaledage, personaleture og meget mere!
Det skal være behageligt at gå på arbejde på Greve Gymnasium, og personaleplejen indbefatter bl.a. frugtordning, gratis start til DHL-stafetten, fri brug af skolens motionsrum og gratis adgang til Greve Svømmehal.

Lærerkollegiet har en stor aldersmæssig spredning, og mangfoldigheden søges sikret gennem skolens ansættelsespolitik.

Lektor
Alice Petersen (APE)

Fag: Matematik, idræt
Hverv: Skemalægger
Tlf: 43 73 01 17
ggape@greve-gym.dk

Lektor
Allan Damborg (ADA)

Fag: Biologi, idræt
Tlf: 29 42 30 60
ggada@greve-gym.dk

Lektor
Amalie Elisabeth Lundsteen (ALU)

Fag: Historie, samfundsfag
ggalu@greve-gym.dk

Lektor
Anders Foged Christensen (AFC)

Fag: Historie, mediefag
Hverv: Studievejleder
Tlf: 43972033 (studievejledning)
ggafc@greve-gym.dk

Lektor
Anders Pultz (APL)

Fag: Engelsk, historie
Tlf: 36 44 20 97
Tlf: 28 92 15 14
ggapl@greve-gym.dk

Adjunkt
Anna Gellert (AGE)

Fag: Fysik, matematik
Tlf: 28 29 90 69
ggage@greve-gym.dk

Lektor
Anne Birgitte Castberg (ABC)

Fag: Spansk, samfundsfag, Historie
Tlf: 22 61 50 00
ggabc@greve-gym.dk

Adjunkt
Anne Bøggild Bennekou (ABB)

Fag: Fransk, tysk, dansk
Tlf: Fransk, tysk, dansk
ggabb@greve-gym.dk

Lektor
Anne Jensen (AJE)

Fag: Samfundsfag, matematik
Tlf: 21 25 29 58
ggaje@greve-gym.dk

Lektor
Anne Krista Randeris (AKR)

Fag: Dansk, religion
Tlf: 38 19 70 12
ggakr@greve-gym.dk

Adjunkt
Aske Henriksen (AHE)

Fag: Idræt, matematik
Tlf: 6170 2714
ggahe@greve-gym.dk

Lektor
Berit Sode Dam (BSD)

Fag: Biologi
Tlf: 22 84 06 16
ggbsd@greve-gym.dk

Lektor
Birgit Hallgren (BHA)

Fag: Geografi, historie
Tlf: 44 44 42 36
ggbha@greve-gym.dk

Lektor
Camilla Vejen Kristensen (CVK)

Fag: Engelsk, dansk
ggcvk@greve-gym.dk

Lektor
Carina Finnerup (CFI)

Fag: Spansk, idræt
Tlf: 32 59 95 32
Tlf: 26 19 14 86
ggcfi@greve-gym.dk
 

Adjunkt
Cecillie Howaldt Christiansen (CHC)

Fag: Dansk, samfundsfag
Tlf: 28 29 61 29
ggchc@greve-gym.dk

Årsvikar
Cecillie Venø Nielsen (CVN)

Fag: Dansk, religion
ggcvn@greve-gym.dk

Sekretær
Charlotte Gregersen (CGR)

Tlf: 43 97 20 04
ggcgr@greve-gym.dk

Lektor
Christina Louise Schrøder (CLS)

Fag: Engelsk, dansk
Tlf: 22 84 70 83
ggcls@greve-gym.dk

 

Adjunkt
Christine Arnold-Larsen (CAL)

Fag: Mediefag, dansk
ggcal@greve-gym.dk

 

Årsvikar
Christine Schoch Grathwohl (CSG)

Fag: Design
Tlf: 27 51 44 94
ggcsg@greve-gym.dk

 

Lektor
Claus Glavind Holm-Bonde (CGH)

Fag: Biologi
Tlf: 50 48 00 59
ggcgh@greve-gym.dk

Teknik og Servicemedarbejder
Claus Bankmar (CBA)

Hverv: Teknik og Service
Tlf: 20 15 94 29
ggcba@greve-gym.dk

Årsvikar
Cristina Dominguez Morales (CDM)

Fag: Spansk
ggcdm@greve-gym.dk

Økonomichef
Dorte Skallerup (DSK)

Tlf: 43 97 20 05
Tlf: 45 87 23 24, 29 79 99 54
ggdsk@greve-gym.dk

 

Årsvikar
Emil Skaarup (ESK)

Fag: Historie
Tlf: 22 94 58 89
ggesk@greve-gym.dk

Lektor
Felix Nikolaj Nunnegaard (FNU)

Fag: Historie, samfundsfag
Tlf: 23 43 81 99
ggfnu@greve-gym.dk 

Lektor
Gerardo Durazo-Ortiz (GDO)

Fag: Fysik, matematik
Hverv: It-vejleder
Tlf: 38 19 67 52
gggdo@greve-gym.dk

Lektor
Gitte L. Vestrup (GLV)

Fag: Tysk, dansk
Tlf: 22 83 33 95
ggglv@greve-gym.dk

Lektor
Grete Devantier Olsen (GOL)

Fag: Naturgeografi, matematik
gggol@greve-gym.dk

Lektor
Gunvor Severinsen (GSE)

Fag: Dansk, musik
Hverv: Kursusleder
Tlf.: 24 67 48 72
gggse@greve-gym.dk

Årsvikar
Hanne Dall Bendixen (HDB)

Fag: Idræt, biologi
Tlf: 60 10 03 53
gghdb@greve-gym.dk

Adjunkt
Hans-Peter Bonnichsen (HPB)

Fag: Tysk, mediefag
Tlf.: 23 86 73 26
gghpb@greve-gym.dk

Lektor
Henriette Holm (HHO)

Fag: Engelsk, fransk
Tlf.: 35 43 08 08
gghho@greve-gym.dk

Lektor
Henriette Vigsnæs Hammer (HHA)

Fag: Engelsk, psykologi
Hverv: Studie- og Skriftlighedsvejl.
Tlf.: 26 22 30 12
gghha@greve-gym.dk

Lektor
Holger C. Hansen (HCH)

Fag: Kemi, fysik
Tlf.: 50 54 61 87
gghch@greve-gym.dk

Lektor
Iben Vernegren Christensen (IVC)

Fag: Kemi
Tlf.: 42 55 01 63
ggivc@greve-gym.dk

Lektor
Ida Broe Lassen (IBL)

Fag: Biologi, psykologi
Tlf.: 27 36 66 52
ggibl@greve-gym.dk

Lektor
Jacob Sloth (JSL)

Fag: Engelsk, oldtidskundskab, latin
ggjsl@greve-gym.dk

Lektor
Jakob Bystrup Stensgaard (JST)

Fag: Idræt, psykologi
Hverv: Studievejleder
ggjst@greve-gym.dk

Lektor
Jane Melchior Hjelmager (JMH)

Fag: Naturgeo., engelsk, psykologi
ggjmh@greve-gym.dk

Lektor
Jens Ebbesen (JEB)

Fag: Samfundsfag, dansk
Tlf.: 30 71 75 85
ggjeb@greve-gym.dk

Lektor
Jens Ole Gaardsted (JOG)

Fag: Fysik, matematik
Tlf.: 61 14 47 83
ggjog@greve-gym.dk

Lektor
Jeppe Sehested Jensen (JJE)

Fag: Engelsk, historie
ggjje@greve-gym.dk

Lektor
Jesper Ulrich (JUL)

Fag: Fysik, kemi
Tlf.: 35 13 40 04
ggjul@greve-gym.dk

Lektor
Jim Skov Jensen (JSJ)

Fag: Historie, idræt
Tlf.: 20 95 93 74
ggjsj@greve-gym.dk

Adjunkt
Johan Jacobsen (JJA)

Fag: Matematik, fysik
ggjja@greve-gym.dk

Årsvikar
Jonas Aagaard Chahboun (JAC)

Fag: Fransk, historie
ggjac@greve-gym.dk

Årsvikar
Julie Føns (JFO)

Fag: Samfundsfag, idræt
Tlf: 28 49 32 92
ggjfo@greve-gym.dk

Biblioteksmedhjælper
Jørgen Søholm (JSO)

ggjso@greve-gym.dk

Lektor
Kaspar Aarøe Jensen (KJE)

Fag: Samfundsfag, idræt, erhvervsøkonomi
Hverv: It-vejleder
Tlf.: 28 48 13 74
ggkje@greve-gym.dk

Lektor
Kathrine Breum Andreassen (KBA)

Fag: Psykologi, religion, historie
ggkba@greve-gym.dk

Lektor
Kenneth Beri Ploug (KBP)

Fag: Biologi, kemi
Tlf: 23 23 42 88
ggkbp@greve-gym.dk
 

Teknik- og servicechef
Kim Andersen (KAN)

Tlf: 20 15 94 27
ggkan@greve-gym.dk

Sekretær
Kirsa Øster Christensen (KCH)

Tlf: 43 97 20 03
ggkch@greve-gym.dk

Lektor
Kirsten Hjemsted (KIH)

Fag: Fysik, matematik
Hverv: Kursusleder
Tlf: 43 90 80 83
Tlf: 20 16 75 21
ggkih@greve-gym.dk

Sekretær
Kit Hoffmann (KHO)

Tlf.: 43 97 20 31
ggkho@greve-gym.dk

Lektor
Kristina Krog Thomassen (KKT)

Fag: Old, historie
Tlf: 29 91 75 71
ggkkt@greve-gym.dk

Adjunkt
Kristine Bonde Pedersen (KPE)

Fag: Engelsk, idræt
Tlf: 20 85 57 31
ggkpe@greve-gym.dk

Årsvikar
Kristine Hundrup (KHU)

Fag: Dansk, religion
ggkhu@greve-gym.dk
 

Lektor
Kristoffer Kildelund (KKI)

Fag: Engelsk, dansk
Tlf: 43 99 62 54
Tlf: 61 79 62 54
ggkki@greve-gym.dk

Lektor
Lene Frida Rasmussen (LFR)

Fag: Samfundsfag, religion
Hverv: Uddannelseschef
Tlf: 27 12 88 85
gglfr@greve-gym.dk

Lektor
Linda Hejselbak Jensen (LHJ)

Fag: Idræt
gglhj@greve-gym.dk

Lektor
Lisa Fuglheim (LFU)

Fag: Historie, tysk
Hverv: Studievejleder
Tlf.: 27 13 65 54
gglfu@greve-gym.dk

Lektor
Lisbet Bisgaard (LBI)

Fag: Dansk, billedkunst
Tlf.: 32 96 19 51
gglbi@greve-gym.dk

Lektor
Lisbeth Aasted (LAA)

Fag: Dansk, old, drama, idræt
Tlf.: 49 25 35 50
gglaa@greve-gym.dk

Lektor
Lone Andersen Vinkel (LAV)

Fag: Biologi, idræt
Hverv: Skemalægger
Tlf.: 43 40 47 69
Tlf.: 20 42 55 44
gglav@greve-gym.dk

Lektor
Louise Bøtchier Meyer (LBM)

Fag: Matematik, religion
Tlf.: 22 29 18 26
gglbm@greve-gym.dk

Bibliotekar
Lykke Kyllesbech Holm (LKH)

Hverv: Bibliotekar
gglkh@greve-gym.dk

Årsvikar
Mads Bernhard Nielsen (MBN)

Fag: Idræt, erhvervsøkonomi
ggmbn@greve-gym.dk

Lektor
Mads Blem-Landor (MBJ)

Fag: Old, engelsk
Tlf: 40 50 59 45
ggmbj@greve-gym.dk

Årsvikar
Maria Topgaard (MTO)

Fag: Biologi
ggmto@greve-gym.dk

Lektor
Marianne Holgerson Fournier (MHF)

Fag: Historie, engelsk
Hverv: Studievejleder
Tlf: 60 22 88 38
ggmhf@greve-gym.dk

Lektor
Marie Wulff Kiholm (MKI)

Fag: Dansk, Matematik
Tlf: 61 51 68 58
ggmki@greve-gym.dk

Lektor
Menekse Demirtas (MDE)

Fag: Tysk, engelsk
Tlf: 40 94 49 05
ggmde@greve-gym.dk

Årsvikar
Mie Hytteballe Kristensen (MHK)

Fag: Idræt, dans
Tlf: 30 13 36 27
ggmhk@greve-gym.dk

Lektor
Mette Brøndum (MBR)

Fag: Kinesisk
ggmbr@greve-gym.dk

Rektor
Mette Trangbæk Hammer (MTH)

Fag: Dansk, idræt
Hverv: Rektor
Tlf.: 43 97 20 00
ggmth@greve-gym.dk

Kantinemedarbejder
Mia Flies (MFL)

Tlf.: 26 21 15 56
ggmfl@greve-gym.dk

Lektor
Michael Friis Møller (MFM)

Fag: Dansk, mediefag
Tlf.: 28 14 67 64
ggmfm@greve-gym.dk

Lektor
Michael Holm Nielsen (MHN)

Fag: Spansk, engelsk
Tlf.: 29 89 14 14
ggmhn@greve-gym.dk

Teknik og servicemedarbejder
Michael Jørgensen (MJO)

Tlf.: 20 15 94 26
ggmjo@greve-gym.dk

Årsvikar
Mie Lorentzen (MLO)

Fag: Psykologi, idræt
ggmlo@greve-gym.dk

Lektor
Morten Brandt Petersen (MBP)

Fag: Musik, dansk, russisk
Tlf.: 60 13 28 88
ggmbp@greve-gym.dk

Lektor
Morten Krab (MKR)

Fag: Fysik, matematik
Tlf.: 29 72 57 92
ggmkr@greve-gym.dk

Adjunkt
Morten Lund Solgaard (MLS)

Fag: Idræt, naturgeografi
Tlf.: 60 16 79 97
ggmls@greve-gym.dk

Lektor
Nadja Ussingkær (NAU)

Fag: Matematik, tysk
ggnau@greve-gym.dk

Adjunkt
Natasja Schou Skovø (NTH)

Fag: Engelsk, spansk
Tlf: 61 79 37 14
ggnth@greve-gym.dk

Adjunkt
Niels Esben Olsen (NEO)

Fag: Idræt
Tlf: 27 82 14 67
ggneo@greve-gym.dk

Lektor
Niels Langager Ellegaard (NLE)

Fag: Fysik, matematik
Tlf: 29 86 82 98
ggnle@greve-gym.dk

Lektor
Niels Orla Nielsen (ONI)

Fag: Matematik, old
Tlf: 60 67 65 17
ggoni@greve-gym.dk

Lektor
Niklas Kristensen (NKR)

Fag: Idræt, samfundsfag
Tlf: 28 57 52 13
ggnkr@greve-gym.dk

Lektor
Nils Thestrup Østergaard (NOE)

Fag: Engelsk, filosofi
ggnoe@greve-gym.dk

Lektor
Nora Adamsen (NOA)

Fag: Geografi, matematik
ggnoa@greve-gym.dk

Lektor
Peder Jacob Ellehave Kragh (PKR)

Fag: Historie, fysik
Hverv: Tillidsmand
Tlf.: 30 58 87 87
ggpkr@greve-gym.dk

Lektor
Peter Toft (PTO)

Fag: Samfundsfag, filosofi
Hverv: Uddannelseschef
Tlf: 43 97 20 13
Tlf: 41 40 79 68
ggpto@greve-gym.dk

Kantinemedarbejder
Pia Nielsen (PFN)

Hverv: Kantinemedarbejder

Adjunkt
Ralf Fog Panholm (RPA)

Fag: Dansk, samfundsfag
Tlf: 40 55 77 52
ggrpa@greve-gym.dk

Lektor
Rikke Hammerum (RHA)

Fag: Italiensk, historie, musik
Tlf: 43 52 09 59
Tlf: 28 96 32 40
ggrha@greve-gym.dk

Adjunkt
Rikke Tranberg Madsen (RTM)

Fag: Dansk, religion
Tlf: 51 82 54 64
ggrtm@greve-gym.dk

Lektor
Sanne Piltoft Kjær (SPI)

Fag: Tysk, biologi
Tlf: 41 40 01 01
ggspi@greve-gym.dk

Lektor
Sanne Svostrup Nørgaard (SSN)

Fag: Engelsk, dansk
Hverv: Skriftlighedsvejleder
Tlf: 61 30 30 04
ggssn@greve-gym.dk

Lektor
Sanne Yde Schmidt (SYS)

Fag: Historie, matematik
Tlf: 27 14 43 16
ggsys@greve-gym.dk

Lektor
Sigrid Skarsholm Risager (SSR)

Fag: Matematik, religion
ggssr@greve-gym.dk

Adjunkt
Simon Jakobi Rosendal (SJR)

Fag: Fysik, kemi
ggsjr@greve-gym.dk

Lektor
Simon Rosell Holt (SHO)

Fag: Idræt, engelsk
Hverv: Uddannelseschef
Tlf: 43 97 20 18
ggsho@greve-gym.dk

Adjunkt
Sofie Weiss Dohrn (SWD)

Fag: Kemi, engelsk
ggswd@greve-gym.dk

Lektor
Steen Ulrik Spies (SSP)

Fag: Dansk, psykologi
Tlf.: 51 64 08 16
ggssp@greve-gym.dk

Lektor
Stefan Polke (SPO)

Fag: Dansk, tysk
Tlf.: 46 35 86 38
Tlf.: 23 36 06 73
ggspo@greve-gym.dk

Adjunkt
Steffen Knudsen (SKN)

Fag: Spansk, historie
ggskn@greve-gym.dk

Lektor
Stine Weise Wittrock Hansen (SWI)

Fag: Psykologi, idræt
Tlf.: 28 15 41 15
ggswi@greve-gym.dk

Lektor
Søren Hagger Jensen (SHJ)

Fag: Engelsk, historie
Tlf.: 25 38 77 67
ggshj@greve-gym.dk

Adjunkt
Søren Peter Andersen (SPA)

Fag: Idræt
Tlf.: 61 33 20 39
ggspa@greve-gym.dk

Lektor
Søren Torbjørn Svendsen (STS)

Fag: Samfundsfag, historie
Tlf.: 28 48 43 58
ggsts@greve-gym.dk

Lektor
Søren Vinther Schmidt (SSC)

Fag: Biologi, idræt
Hverv: Uddannelseschef
Tlf.: 43 97 20 19
ggssc@greve-gym.dk

Årsvikar
Tanja Bothmann (TBO)

Fag: Matematik
ggtbo@greve-gym.dk

Lektor
Theis Olsen (TOL)

Fag: Samfundsfag, psykologi
ggtol@greve-gym.dk

Årsvikar
Theis Søgaard Hansen (TSH)

Fag: Engelsk, filosofi
Tlf.: 30 52 58 01
ggtsh@greve-gym.dk

Lektor
Thomas Frommelt (TFR)

Fag: Matematik, fysik
Hverv: Vicerektor
Tlf.: 43 97 20 11
ggtfr@greve-gym.dk

Lektor
Tobias Demediuk Bindslet (TDB)

Fag: Engelsk, historie
Tlf.: 23 81 55 22
ggtdb@greve-gym.dk

Adjunkt
Tom Becher (TBE)

Fag: Historie, tysk
Tlf.: 30 25 62 87
ggtbe@greve-gym.dk

Lektor
Trine Louise Vinter (TVI)

Fag: Religion, spansk
Tlf.: 38 19 59 28
ggtvi@greve-gym.dk

Sekretær
Ulla Holm (UHO)

Hverv: Sekretær
Tlf.: 43 97 20 02
Tlf.: 40 35 74 04
gguho@greve-gym.dk