Ledelse

Rektor

Mette Trangbæk Hammer/MTH
Idræt og dansk

Varetager som rektor det overordnede ansvar for:

 • skolens strategi og vision
 • skolens faglige-pædagogiske udvikling
 • skolens elever og personale skolens administration, drift og bygninger
 • samt skolens eksterne relationer

Vicerektor

Thomas Frommelt/
Matematik/fysik

Er ansat på skolen fra august 2016.

Overordnede ansvarsområder er:  

 • Personaleansvar for 19 lærere, herunder kompetenceudvikling, MUS m.m.
 • Uddannelseschef for 6 klasser (1d, 1e, 1f, 3w, 1q, 2p) og deres lærerteam, herunder team-møder, elevgennemførelse, kvalitetssikring og pædagogisk udvikling
 • Opgavefordeling for lærere
 • Lærerarbejdsopgaver, lærerløn og holdnormopfyldelse
 • Skoleudvikling, herunder Visionsstyregruppe og Pædagogisk Udvalg 
 • Skoleårsplanlægning (årsplan for undervisning, fordeling af uddannelses- og elevtid)
 • Studieretninger og valgfag
 • Lærer - tjenestefri (feriefridage, omsorgsdage, ”planlagt fravær” mv.)
 • Sekretariat
 

Uddannelseschef

Lene Frida Rasmussen (LFR)
Samfundsfag/religion

Lene har været ansat på skolen siden 1. august 2007 og har siddet i ledelsen siden 2015. Inden da bl.a siddet i pædagogisk udvalg og arbejdet med forskelligt forsøgs- og udviklingsarbejde. Har i 2016 bestået masteruddannelse i gymnasieledelse på Syddansk Universitet.

Overordnede ansvarsområder er:

 • Personaleansvar for 10 lærere, herunder kompetenceudvikling, MUS m.m.
 • Uddannelseschef for 7 klasser (1j, 1k, 2r, 2s, 3n, 3o, 3v) og deres lærerteam, herunder team-møder, elevgennemførelse, kvalitetssikring og pædagogisk udvikling
 • Pædagogisk udvikling, herunder tovholder for pædagogisk udvalg
 • Innovation
 • 8. klasses besøgsordning
 • FÆU (fællesudvalget)
 • AT ansvarlig (eksamen i 3.g, koordinering og kvalitetssikring fra 1.g til 3.g)

Uddannelseschef

Niels Ejgil Trebbien Dybbro/NDY
Samfundsfag/historie

Tiltrådte stillingen som uddannelseschef i august 2018. Har inden da bl.a. arbejdet på Gefion Gymnasium.

 Overordnede ansvarsområder er:

 • Personaleansvar for 15 lærere, herunder kompetenceudvikling, MUS m.m.
 • Uddannelseschef for 8 klasser (1d, 1j, 1l, 2o, 2r, 2u, 2z og 3v) og deres lærerteam, herunder team-møder, elevgennemførelse, kvalitetssikring og pædagogisk udvikling
 • Skriftlig eksamen og skriftlige prøver
 • Fremmedsprogsprofil
 • International Business
 • Dannelse på tværs
 • Projekt-praktik-perioder på HF
 • Forskønnelse og udsmykning
 • Forældrekonsultationer

Uddannelseschef

Simon Rosell Holt/SHO
Engelsk/Idræt

Simon har været ansat på skolen siden 2004 og har siddet i ledelsen siden 2009. Inden da har Simon siddet i bl.a. SKUD og HF-styregruppen.
Simon har i årene 2008-10 gennemført en masteruddannelse i gymnasieledelse på Syddansk Universitet.

Overordnede ansvarsområder er:

 • It 
 • Kommunikation (presse, hjemmeside, publikationer mm.) 
 • Personaleansvar for 18 lærere, herunder kompetenceudvikling, MUS m.m.
 • Uddannelseschef for 8 klasser (1i, 2i, 2n, 2o, 2z, 3r, 3s, 3t) og deres lærerteam, herunder team-møder, elevgennemførelse, kvalitetssikring og pædagogisk udvikling
 • Åbent hus 
 • Fester
 • Morgensamling
 • International kontakt
 • Semesterplan
 • Flerdagsekskursioner
 • Studieture
 • Eliteidrætskoordinator

Uddannelseschef

Sanne Svostrup Nørgaard/SSN

Dansk/Engelsk

Overordnede ansvarsområder er:

 

 • Projektledelse af udviklingsprojekter og eksterne samarbejde, bl.a. Science, Kvalitet og effektivisering
 • Ledelse af HF-området
 • Personaleansvar for 18 lærere, herunder kompetenceudvikling, MUS m.m.
 • Uddannelseschef for 8 klasser (1a, 2t, 2w, 3u, 1p, 2q) og deres lærerteam, herunder team-møder, elevgennemførelse, kvalitetssikring og pædagogisk udvikling
 • Talentudvikling
 • Samarbejde med grundskoler og UUV
 • Samarbejde med Studievalg Sjælland
 • Læsevejledningen
 • Introforløb
 • Forældrearrangementer
 

Uddannelseschef

Søren Schmidt/SSC

Biologi/Idræt

Søren har været ansat på skolen siden 2006 og har siddet i ledelsen siden 2011. Søren har i årene 2010-12 gennemført en masteruddannelse i gymnasieledelse på Syddansk Universitet.

Overordnede ansvarsområder er:

 • Planlægning, afvikling og udvikling af mundtlige eksamener og prøver
 • Pædagogisk kompetenceudvikling, herunder ansvarlig for pædagogisk udvalg
 • Studieretningsvalg
 • Udvikling af scienceprofil
 • Ekskursioner
 • Personaleansvar for 15 lærere, herunder kompetenceudvikling, MUS m.m.
 • Uddannelseschef for 8 klasser (1n, 1s, 2m, 2u, 2x, 2y, 3m, 3y) og deres lærerteam, herunder klassemøder, elevgennemførelse, kvalitetssikring og pædagogisk udvikling.

Økonomichef

Dorte Skallerup/DSK

Dorte har været ansat siden august 2009. Dorte har en baggrund som statsautoriseret revisor.

Overordnede ansvarsområder er:

 • Budgetter og likviditetsstyring
 • Økonomiske analyser
 • Måneds- og årsafslutning, inkl. afstemninger og kontrol af løn
 • Årsregnskab inkl. kontakt til revisor
 • Moms
 • Kantine, udvikling, personale og økonomi
 • Kursus- og censorafregninger og censorhonorar
 DSK14