Ledelse

Rektor

Mette Trangbæk Hammer/MTH
Idræt og dansk

Varetager som rektor det overordnede ansvar for:

 • skolens strategi og vision
 • skolens faglige-pædagogiske udvikling
 • skolens elever og personale skolens administration, drift og bygninger
 • samt skolens eksterne relationer

Vicerektor

Thomas Frommelt/
Matematik/fysik

Er ansat på skolen fra august 2016.

Overordnede ansvarsområder er:  

 • Personaleansvar for 19 lærere, herunder kompetenceudvikling, MUS m.m.
 • Uddannelseschef for X klasser (1p, 1q, 2p, 1w, 2w, 3x) og deres lærerteam, herunder team-møder, elevgennemførelse, kvalitetssikring og pædagogisk udvikling
 • Opgavefordeling for lærere
 • Lærerarbejdsopgaver, lærerløn og holdnormopfyldelse
 • Skoleudvikling, herunder Visionsstyregruppe og Pædagogisk Udvalg 
 • Skoleårsplanlægning (årsplan for undervisning, fordeling af uddannelses- og elevtid)
 • Studieretninger og valgfag
 • Lærer - tjenestefri (feriefridage, omsorgsdage, ”planlagt fravær” mv.)
 • Sekretariat
 

Uddannelseschef

Lene Frida Rasmussen (LFR)
Samfundsfag/religion

Lene har været ansat på skolen siden 1. august 2007 og har siddet i ledelsen siden 2015. Inden da bl.a siddet i pædagogisk udvalg og arbejdet med forskelligt forsøgs- og udviklingsarbejde. Har i 2016 bestået masteruddannelse i gymnasieledelse på Syddansk Universitet.

Overordnede ansvarsområder er:

 • Personaleansvar for 10 lærere, herunder kompetenceudvikling, MUS m.m.
 • Uddannelseschef for 5 klasser (2o, 2r, 2s, 3r, 3v) og deres lærerteam, herunder team-møder, elevgennemførelse, kvalitetssikring og pædagogisk udvikling
 • Pædagogisk udvikling, herunder tovholder for pædagogisk udvalg
 • Innovation
 • 8. klasses besøgsordning
 • FÆU (fællesudvalget)
 • AT ansvarlig (eksamen i 3.g, koordinering og kvalitetssikring fra 1.g til 3.g)

Uddannelseschef

Peter Toft/PTO
Samfundsfag/filosofi

Tiltrådte stillingen som uddannelseschef i juni 2011. Har inden da bl.a. arbejdet som evalueringskonsulent og projektleder på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) fra 2008 - 2011, som lektor på Borupgaard Gymnasium fra 2005 - 2008 og som ekstern lektor på Roskilde Universitet fra 2000 - 2005.
Peter har en HD-efteruddannelse inden for projektledelse og -organisering og gennemførte i 2009 - 2010 en masteruddannelse i faget evalueringsteori på Syddansk Universitet. Har i 2016 bestået masteruddannelse i gymnasieledelse på Syddansk Universitet.

Overordnede ansvarsområder er:

 • Personaleansvar for 18 lærere, herunder kompetenceudvikling, MUS m.m.
 • Uddannelseschef for 10 klasser (2u, 2x, 3n, 3x, 3æ) og deres lærerteam, herunder team-møder, elevgennemførelse, kvalitetssikring og pædagogisk udvikling
 • Ledelsesansvarlig for kvalitetsstyregruppe
 • Skriftlig eksamen og skriftlige prøver
 • Skemaindlæsning og –tilpasning

Uddannelseschef

Simon Rosell Holt/SHO
Engelsk/Idræt

Simon har været ansat på skolen siden 2004 og har siddet i ledelsen siden 2009. Inden da har Simon siddet i bl.a. SKUD og HF-styregruppen.
Simon har i årene 2008-10 gennemført en masteruddannelse i gymnasieledelse på Syddansk Universitet.

Overordnede ansvarsområder er:

 • It 
 • Kommunikation (presse, hjemmeside, publikationer mm.) 
 • Personaleansvar for 18 lærere, herunder kompetenceudvikling, MUS m.m.
 • Uddannelseschef for 4 klasser (2t, 3o, 3u) og deres lærerteam, herunder team-møder, elevgennemførelse, kvalitetssikring og pædagogisk udvikling
 • Åbent hus 
 • Fester
 • Morgensamling
 • International kontakt
 • Introudvalg
 • Semesterplan
 • Flerdagsekskursioner
 • Studieture

Uddannelseschef

Søren Schmidt/SSC

Biologi/Idræt

Søren har været ansat på skolen siden 2006 og har siddet i ledelsen siden 2011 som barselsvikar for NWE. Inden da har Søren siddet i bl.a. Introudvalg, SKUD, science- og HF-styregruppen.
Søren har i årene 2010-12 gennemført en masteruddannelse i gymnasieledelse på Syddansk Universitet.

Overordnede ansvarsområder er:

 

 • Store skriftlige opgaver (da/hi i 1.hf og 2.g, SRP, SRO, SSO)
 • Skoleudvikling, herunder pædagogisk udvalg
 • KS-eksamensprojektet i 2.hf
 • Fastholdelse og elevforsømmelser
 • Personaleansvar for 18 lærere, herunder kompetenceudvikling, MUS m.m.
 • Uddannelseschef for 9 klasser (2m, 2n, 2y, 3s, 3t, 3y) og deres lærerteam, herunder team-møder, elevgennemførelse, kvalitetssikring og pædagogisk udvikling
 • Ekskursioner

Økonomichef

Dorte Skallerup/DSK

Dorte har været ansat siden august 2009. Dorte har en baggrund som statsautoriseret revisor.

Overordnede ansvarsområder er:

 • Budgetter og likviditetsstyring
 • Økonomiske analyser
 • Måneds- og årsafslutning, inkl. afstemninger og kontrol af løn
 • Årsregnskab inkl. kontakt til revisor
 • Moms
 • Kantine, udvikling, personale og økonomi
 • Kursus- og censorafregninger og censorhonorar