Regler og politikker

På Greve Gymnasium er vores udgangspunkt, at alle elever og ansatte er aktivt lærende. Det vil sige, at alle ønsker at skabe nye muligheder for at tænke, føle og handle for sig selv og for andre. Derfor er det også vores udgangspunkt, at elever og ansatte er hensynsfulde og ansvarlige. Det er en fælles opgave at videreudvikle en skolekultur, hvor rammerne for både individuelle og fælles udfoldelser er så vide som mulige.

Den vigtigste paragraf

Det vigtigste i skolens studie og ordensregler er, at ingen på Greve Gymnasium må udsættes for - eller udsætte andre for - nedværdigende eller krænkende behandling. Som uddannelsessted og arbejdsplads for mere end 1000 mennesker er det vigtigt at alle tænker over deres opførsel, både i tale og i handling.

Forberedelse og deltagelse

Vi forventer, at alle møder velforberedte op og deltager aktivt i undervisningen. Både elever og lærere er ved deres adfærd og kommunikation ansvarlige for et optimalt studieforløb, hvilket kræver god ro og orden i alle timer og ved andre former for undervisningsaktiviteter.

Mødepligt

Eleverne har pligt til at følge alle klassens/holdets undervisningslektioner. Lærerne noterer ved undervisningens start elevernes tilstedeværelse. 

Downloads & information

 • Læs de samlede studie- og ordensregler her.
 • Læs Undervisningsministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler her.
 • Se skolens alkoholkodeks her.
 • Antimobbestrategi
 • Se orientering om behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning om optagelse her.
 • Se orientering om behandling af personoplysninger til elever (og forældre til elever under 18 år) her.
 • Personalepolitikken for Greve Gymnasium kan ses her.
 • Skolens handleplan for fremmelse af det rummelige arbejdsmarked kan læses her.
 • Orientering om behandling af personoplysninger som led i rekruttering her.
 • Orientering om behandling af personoplysninger til medarbejdere her.
 • Orientering om behandling af personoplysninger til løstansat. medarbejdere og modtag. af B-indkomst her.
 • Greve Gymnasiums leveregler for god datasikkerhed kan ses her.
 • Mailpolitik kan ses her.
 • Oplysning om videoovervågning
 • Orientering af medarbejdere omkring rettigheder ifbm overvågning
 • Privatlivspolitik for besøg på hjemmeside