Skolerådsmøde

Demokrati i øjenhøjde

Én gang om året mødes lærere, elever og ledelse til en diskussion af hvad der fungerer godt på skolen, og hvad der skal arbejdes på bliver lavet om. Skolerådsmødet afholdes i september måned og diskussionen baseres på den evaluering der er blevet lavet af afgangseleverne i juni måned.

De idéforslag der kommer frem på skolerådsmødet bliver givet videre til skolens fællesudvalg (FÆU), som arbejder videre med ideerne. Derudover giver det elevrådet mulighed for at se hvor elevernes interesse ligger.

 

Hvad kom der ud af det?

Se resultaterne af skolerådsmødet 2017 her:

Opfølgning på skolerådsmøde