Kvalitetsudvikling

På Greve Gymnasium findes en kvalitetsudviklingsstyregruppe som med udgangspunkt i bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser undersøger forholdene på skolen for løbende at forny skolen på bedst mulig vis. Kvalitetsarbejdet på Greve Gymnasium forløber hvert år efter den samme overordnede plan med løbende dialog mellem kvalitetsudviklingsstyregruppen og ledelsen. Denne plan består af følgende tre punkter.

  • Planlægning af årets undersøgelser for hf og stx – valg af: emne, respondenter, type, afrapportering. Undersøgelserne indbefatter altid grundforløbsevalueringen der gennemføres blandt 1.g'erne i januar efter oprettelsen af de nye studieretninger, og den store skoleevaluering som gennemføres blandt alle skolens elever ved skoleårets afslutning. Desuden besluttes andre evalueringer som er specifikke for det pågældende år. Planlægningsmødet med rektor og kvalitetsstyregruppen foregår inden for en måned efter skolestart, dvs. i august-september.
  • Udførelse af undersøgelser (i løbet af året).
     
  • Sammenfatning af resultaterne og afrapportering (løbende). For alle undersøgelser skrives en sammenfattende og resultatvurderende rapport som derefter indgår i grundlaget for en evt. efterfølgende justering, jf. kvalitetsuret der beskriver den cyklus kvalitetsarbejdet indgår i. Justeringen foretages af de ansvarlige styregrupper eller ledelse og danner udgangspunkt for en evt. senere evaluering og andre former for opfølgning.

 

Årets kvalitetsarbejde

Kvalitetsstyregruppen har for skoleåret 2017-18 besluttet at underlægge følgende nøgleområder en evaluering:

 

1. Grundforløbsevaluering (årlig undersøgelse)

2. Skoleevalueringen (årlig undersøgelse)

3. Reformen og forankringsprojekter

 

 

 

Skolerådsmøde

Hvert år i september diskuterer hele skolen hvilke konsekvenser årets skoleevaluering skal have. Læs mere om hvad skolerådsmødet er, og hvilke ændringer mødet har forårsaget her.