Efteruddannelse

Individuel, strategisk efteruddannelse
På Greve Gymnasium ønsker vi, at der er plads til personlige ønsker for efteruddannelse, samtidigt med at vi i MUS sætter fokus på en mere langsigtet planlægning af efteruddannelse ift. skolens indsatsområder.
Vi anser efteruddannelse som en naturlig del af jobbet som gymnasielærer, men lige så naturligt er det, at der kan være stor forskel på, hvilke behov og ønsker den enkelte har og hvilke behov og ønsker organisationen har ift. den enkelte – på kort og langt sigt.

Efteruddannelsesbehov og -ønsker diskuteres med og godkendes af den relevante uddannelseschef. Der vil blive lagt vægt på:

  • efteruddannelsens relevans ift. skolens vision, strategi og indsatsområder
  • relevansen for den enkelte medarbejder
  • forholdet mellem pris, tidsforbrug og forventet udbytte
  • hvordan tidspunktet for efteruddannelse passer ind i skoleårets gang, elevernes skema og den enkeltes arbejdsbelastning
  • hvordan der efterfølgende kan ske relevant opfølgning, nyttiggørelse og videndeling

 


Økonomiske rammer for den individuelle efteruddannelse
Vi skelner, når vi taler om individuel efteruddannelse, mellem to forskellige former:


a) Den faglige efteruddannelse, der har fokus på en faglig og pædagogisk opkvalificering. Hertil hører forskellige faglige og pædagogiske kurser (inkl. kurser arrangeret af Danske Science Gymnasier).

Som tommelfingerregel regner vi med ca. 3 dages efteruddannelse og en økonomisk ramme på ca. 4000 kr. om året indenfor denne kategori – men selvfølgelig med nogen varians.

b) Efteruddannelse ifm. en særlig funktion på GG. Hertil hører nye uddannelser som f.eks. master, læsevejleder o.lign., deltagelse i ad-hoc-projekter som f.eks. Palæstinaprojektet, kompetenceudviklingskurserne (som vi får støtte til fra kompetencefonden), TR-kurser samt deltagelse i konferencer som følge af styregruppemedlemskab eller deltagelse i forsøg o.lign.


Fælles efteruddannelse
Ud over den individuelle efteruddannelse har vi på Greve Gymnasium også en fælles efteruddannelse, der arrangeres af pædagogisk udvalg, ledelsen og relevante styregrupper.