Fastholdelse

Greve Gymnasium ønsker at motivere alle elever til at gennemføre deres uddannelse.

Arbejdet med at fastholde eleverne i uddannelsen ses som et dynamisk arbejde, der sker i samarbejde mellem eleven selv, lærerne, ledelsen, studievejlederne og eksterne partnere.

Fastholdelsesarbejdet er en central del af skolens dagligdag og undervisning og kommer til udtryk indenfor følgende fire, gensidigt afhængige, områder:

Pædagogik

 • Varierede undervisningsformer
 • Konkretisering af de faglige mål
 • Evalueringskultur
 • Ny skriftlighed
 • Studiegrupper
 • Talentarbejde
 • Lektieværksteder
 • Læse- og stavevejledning
 • Udvidet værkstedsundervisning for HF-elever
 • Book en bibliotekar

Skole- og klassemiljø

 • Makkerskaber i 1.g-klasser
 • Ældre elever som tutorer for de nye klasser
 • Skolerådsmøde
 • Introdage med fokus på klasserumskultur
 • Workshops i de nye klasser om kommunikation og samarbejde
 • Undervisning og arrangementer på tværs af klasser og årgange
 • Gode fysiske rammer

 

Forsømmelsessystemet

 • Månedligt fraværstjek
 • Handlemuligheder:
 • Samtale
 • Skriftlig advarsel
 • Skærpet tilsyn
 • Eksamen i alle afsluttende fag
 • Fratagelse af SU
 • Bortvisning