Nyt om karaktergivning, eksamen mm.

Vi har 29. april udsendt information om karaktergivning, eksamen, prøvetræning mm. til alle årgange.

 

Herunder kan du se hvad der er sendt til elever på de enkelte årgange.

 

1g

Kære 1.g'ere

I har gjort det utrolig flot derhjemme og det kommer nok desværre til at forløbe virtuelt et stykke tid endnu - med sikkerhed indtil den 10. maj 2020.

Som I allerede ved, kommer I ikke til eksamen til sommer. I stedet vil jeres årskarakterer i de fag, der er udtrukket til eksamen, blive overført som eksamenskarakterer.

Årskarakteren gives på grundlag af følgende:

 

  • de faglige mål for faget
  • en helhedsvurdering, der tager udgangspunkt i jeres nuværende standpunkt kombineret med jeres præstationer i løbet af året
  • mindre prøvelignende aktiviteter i fagene kan også indgå i vurderingen, men de kommer ikke til at være det primære bedømmelsesgrundlag

 

De fag, I skulle have været til eksamen i, som årskarakteren nu erstatter, vil blive offentliggjort sammen med årskaraktererne onsdag den 24. juni 2020 kl. 16.00.

I har undervisningsaktiviteter og/eller DHO-forsvar til og med onsdag den 24. juni 2020.

Den 11. maj 2020 får I at vide, hvornår jeres DHO-forsvar kommer til at ligge.

Vi savner jer sådan på gymnasiet, der slet ikke er det samme uden jer.

Rigtig god arbejdslyst derhjemme.

 

De bedste hilsener

Mette Trangbæk Hammer

Rektor