Til ansøgere om optagelse på stx og hf

Tak for jeres ansøgninger!

Vi har i år modtaget mere end 425 ansøgninger om optagelse.

Fra fredag den 8. marts frem til den 15. marts 2019 sendes der kvitteringsbreve fra Greve Gymnasium til alle ansøgeres e-Boks, hvor vi bekræfter modtagelsen af ansøgningerne og den videre procedure er beskrevet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene for optagelse, skal du til optagelsesprøve fredag den 14. juni 2019 kl. 10-14 på Greve Gymnasium. I forlængelse af optagelsesprøven skal du til en optagelsessamtale, som finder sted i løbet af den sidste uge af juni 2019 (uge 26). Du får en særskilt indkaldelse til optagelsesprøven og -samtalen i din e-Boks.
Senest fredag den 28. juni 2019 får du besked i din e-Boks, om du kan optages på baggrund af optagelsesprøven og -samtalen.

Hvis du har søgt optagelse på hf og ikke søger direkte efter 9. eller 10 klasse, kan du blive indkaldt til en faglig prøve, som led i en standardiseret vurdering af dig. Den faglige prøve finder sted fredag den 29. marts 2019 på Greve Gymnasium og består af både en skriftlig samt mundtlig del. Hvis du vurderes til at skulle til faglig prøve, får du en særskilt indkaldelse til den i din e-Boks.

Tirsdag den 30. april 2019 udsendes breve til e-Boks med bekræftelse på reserveret plads.

Hvis du opfylder optagelseskravene vil du senest den 2. juli 2019 modtage endeligt optagelsesbrev i din e-Boks med yderligere information om Greve Gymnasium, skolestart m.m.

Første skoledag er onsdag den 14. august 2019.

Vi glæder os til at se dig!