Optagelse

Elever som går i grundskole

Ansøgningen (Uddannelsesplanen) oprettes af UU-vejlederen, som er knyttet til elevens grundskole. Er eleven vurderet uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, hun/han ønsker, skal man som forælder senest 1. marts underskrive og sende Uddannelsesplanen til det højest prioriterede uddannelsessted.

Resultatet af UU´s uddannelsesparathedsvurdering fremgår af Uddannelsesplanen.

Er eleven vurderet ikke-uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, der søges, og har man som forælder bedt om en revurdering, sender UU-vejlederen senest 15. marts Uddannelsesplanen til det uddannelsessted, der er prioriteret højest i elevens Uddannelsesplan. Uddannelsesparathed vurderes herefter af det pågældende uddannelsessted - og eleven indstilles til optagelsesprøve.

Hvis optagelsesprøven bestås, kommer ansøgningen (Uddannelsesplanen) med i optagelsesrunden til den søgte ungdomsuddannelse.

Bestås optagelsesprøven ikke, sender uddannelsesstedet Uddannelsesplanen til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som vejleder videre til andre forløb og justerer uddannelsesplanen herefter.

 

 

Optagelsesprøven på Greve Gymnasium

Optagelsesprøven består af to dele; en skriftlig og en mundtlig.

Den skriftlige del er en faglig prøve i dansk, engelsk, matematik og fysik. Prøven er udarbejdet af faglærere fra hhv. STX/HF, og det faglige niveau i prøverne svarer til det niveau, eleverne har ved udgangen af grundskolen. Der gives i alt 2 timer til at besvare prøven.

Den mundtlige del er en faglig og vejledningsorienteret samtale med en dansklærer og en studievejleder.

 

Eliteidræt

Dyrker du idræt på højt niveau og vil du kombinere det med en gymnasieuddannelse? Læs om Greve Gymnasiums eliteidrætsordning her.