Optagelse

Du går i 9. eller 10. klasse

Du skal søge optagelse via optagelse.dk. Ansøgningsfristen er senest den 1. marts.

Når du har søgt om optagelse, vil du få reserveret en plads på en gymnasial institution. Senest 1. maj får du svar på, hvilken institution, du har fået reserveret plads på.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til at blive optaget (Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser), vil du hurtigst muligt, blive indkaldt til en skriftlig optagelsesprøve og en efterfølgende optagelsessamtale (Optagelsesprøve). Tidspunkterne for de skriftlige optagelsesprøver i 2020 samt efterfølgende optagelsessamtaler er endnu ikke fastlagt.

 

 

Eliteidræt

Dyrker du idræt på højt niveau og vil du kombinere det med en gymnasieuddannelse? Læs om Greve Gymnasiums eliteidrætsordning her.