Økonomi

Der må påregnes visse udgifter i forbindelse med gennemførslen af gymnasiet eller hf. Vi anbefaler, at alle medbringer en computer (pc eller mac), men til gengæld stiller vi en del programmer til rådighed. Skolen stiller fx både Gyldendals Røde Ordbøger og et lommeregnerprogram gratis til rådighed for alle. 

 

Derudover vil der være udgifter i forbindelse med ekskursioner og studieture. Studieturen koster makismalt 3.800 kr. og loftet for flerdagsekskursioner ligger på 2.000 kr. For de internationale studieretninger kan disse udgifter dog være højere. Skolen har en elevfond, der kan hjælpe økonomisk trængte elever.