Fejlsætninger A-niveau

Eksempler på fejlsætninger, rettelser og forklaringer på disse med anvendelse af terminologi, som man forventes at kunne anvende på A-niveau.

Eksempel 1:

There was many possibilities of making mistakes in the assignments set by the teacher. => There were many possibilities of making mistakes in the assignments set by the teacher.

Fejl: Der er lavet en kongruensfejl. Det egentlige subjekt (grundleddet) i sætningen "many possibilities" er 3. person pluralis (flertal), og derfor skal 3. person pluralisformen (flertalsformen) af verbet (udsagnsordet) også anvendes. Derfor ændres "was" til "were". "There" er foreløbigt subjekt (grundled) i sætningen og siger ikke noget om tal eller person.

Eksempel 2:

In the Third World poverty can lead to horribly cases of starvation and malnutrition. => In the Third World poverty can lead to horrible cases of starvation and malnutrition.

Fejl: "horribly" skulle have været "horrible". Da ordet lægger sig til "cases", som er et substantiv (navneord), skal der vælges et adjektiv (tillægsord), hvilket i denne sætning er "horrible", i stedet for det valgte adverbium (biord) "horribly", da adverbier (biord) ikke lægger sig til substantiver (navneord).
 

Eksempel 3:

Johns wife never showed up. => John's wife never showed up.

Fejl: Der er fejl i genitiv (ejefald). I singularis (ental) tilføjes personer apostrof + s, altså "John’s".

- Det sidste eksempel er taget fra Pedersen, H. K. 2012. Censorvejledningen engelsk, A og B - stx.