Den varierende grammatikopgave

I en af opgaverne i den skriftlige eksamens delprøve 1 vil du blive bedt om at forholde dig til en bestemt grammatisk problemstilling. Der vil typisk blive givet en række engelske sætninger og så skal man enten omskrive dem eller forklare hvordan en grammatisk problemstilling kommer til udtryk i sætningerne.
 

Der har tidligere været eksempler på:
 

(A) og (B) angiver hvilket niveau opgaven har været stillet på.
 

Når man arbejder med de grammatiske problemstillinger, er det vigtigt at man demonstrerer overblik ved at kunne forstå de generelle regler. På B-niveau forventes det at man kan bruge reglerne og forklare dem i grove træk, mens det på A-niveau forventes at man kan bruge reglerne og forklare dem mere detaljeret. Uanset niveau er det vigtigt at man bruger grammatiske fagbegreber og kan arbejde med både morfologi og syntaks.