Fejlsætningsopgave

I en af opgaverne i delprøve 1 på B-niveau vil du blive bedt om at rette fejlene i forskellige engelske sætninger. Derudover skal du forklare dine rettelser på dansk. Du skal anvende faglig terminologi i dine forklaringer.

Fejlsætningerne tester typiske fejl, som man laver i engelsk som sproglærende. Det kan eksempelvis være kongruensfejl, genitivfejl, forveksling af ordklasser, stavefejl, fejl omhandlende verbets form, verbets tider, uregelmæssige verber, faste konstuktioner på engelsk og relative pronominer. Bemærk at listen ikke er udtømmende.

Teknikker og eksempler

Eksempler på fejlsætninger, rettelser og forklaringer på disse med anvendelse af terminologi, som man forventes at kunne anvende på B-niveau.

Eksempel 1:

There was many possibilities of making mistakes in the assignments set by the teacher. => There were many possibilities of making mistakes in the assignments set by the teacher.

Fejl: "was" skulle have været "were". Da det egentlige subjekt (grundleddet) i sætningen, som er "many possibilities", er pluralis (flertal), skal "were" vælges som verballed (udsagnsled). "There" er foreløbigt subjekt (grundled) i sætningen og siger ikke noget om tal eller person.

Eksempel 2:

In the Third World poverty can lead to horribly cases of starvation and malnutrition. => In the Third World poverty can lead to horrible cases of starvation and malnutrition.

Fejl: "horribly" skulle have været "horrible". Da ordet lægger sig til "cases", som er et substantiv (navneord), skal der vælges et adjektiv (tillægsord), hvilket i denne sætning er "horrible", i stedet for det valgte adverbium (biord) "horribly".
 

  

Eksempel 3:

Johns wife never showed up. => John's wife never showed up.

Fejl: "Johns" er genitiv (ejefald), og der mangler derfor en apostrof før s.

- Det sidste eksempel er taget fra Pedersen, H. K. 2012. Censorvejledningen engelsk, A og B - stx.