Studieretninger

En studieretning er en pakke af fag, som du har lyst til at arbejde mere med. Ud over dine studieretningsfag skal du også have nogle obligatoriske fag, og derudover også valgfag som ligger uden for studieretningen.

Du skal ikke bestemme dig for en studieretning før afslutningen af grundforløbet, så det endelige valg af studieretning sker først omkring efterårsferien. På dette tidspunkt har du haft tid til at stifte bedre bekendtskab med fagene, og er forhåbentligt blevet klogere på hvad du gerne vil. 

Du starter først i din studieretningsklasse i uge 45. I grundforløbet kommer du i klasse med nogen der har valgt det samme kunstneriske fag som dig (musik, mediefag eller design).

På siderne i dette afsnit kan du læse mere om de forskellige studieretninger.