HF

HF på Greve Gymnasium

På den to-årige HF-uddannelse på Greve gymnasium er der både fokus på det faglige og det sociale. Man begynder med et introduktionsforløb, hvor man lærer fagene og hinanden at kende. Forløbet afsluttes med, at klassen tager på en hyttetur, hvor man bliver rystet sammen. Det skaber et godt udgangspunkt for de to års fællesskab, man kommer til at have med sin klasse. På andet år tager klassen så på en studietur - fx til Irland, Tjekkiet eller Spanien – hvor det sociale og faglige også hænger sammen.
 

Når man tager en HF på GG kan man vælge imellem to pakker:

 

Sundhedspakken

I sundhedspakken skal man udover de obligatoriske fag, have fagene biologi B og psykologi C.

 

1.hf:

Dansk A

Engelsk B

Kultur og samfundsfagsgruppe (historie B, religion C og samfundsfag C)

Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C og kemi C)

Design C eller mediefag C eller musik C

Matematik C

Idræt C

Psykologi C

 

2. hf:

Dansk A

Engelsk B

Kultur og samfundsfagsgruppe (historie B, religion C og samfundsfag C)

Biologi B

Matematik B eller idræt B eller psykologi B

 

 

 

Der er altså obligatoriske fag, man har, uanset hvilken pakke man vælger. Det er fag som fx dansk, engelsk, idræt, matematik, naturvidenskab. Derimod skal man selv vælge, om man vil have enten musik, design eller mediefag.

Udover de almindelige timer har man også ”værkstedstimer” på HF. I værkstedstimerne har man ikke almindelig undervisning. Timerne skal i stedet bruges på at lave lektier sammen med sine klassekammerater, så man ikke skal sidde alene og knokle med alle lektierne derhjemme.